Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Kowalu

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Charakterystyka ogólna (1)
    Majątek miasta (1)

Organy
    Burmistrz (1)
    Rada (0)
        Skład rady (1)
        Przewodniczący rady (1)
        Wiceprzedowniczący rady (1)
        Komisje (1)
    Zastępca Burmistrza, Sekretarz (1)
    Skarbnik (1)

Jednostki Organizacyjne Miasta
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (0)
        Statut (2)
        Zarządzenia (1)
        Informacje (1)
        Zamówienia publiczne (11)
    Miejska Biblioteka Publiczna (0)
        Statut (1)
        Zarządzenia (7)
        Regulamin Organizacyjny (1)
        Regulamin Pracy (1)
        Informacje (1)
        Nabór do pracy (2)
        Rejestr Instytucji Kultury (1)
    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu (0)
        Statut (1)
        Informacje (1)
        Regulamin zatrudnienia (1)
    Przedszkole Miejskie w Kowalu (0)
        Statut (1)
        Informacje (2)
        Regulamin naboru i karta zgłoszenia (1)
    Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal (0)
        Statut (1)
        Informacje (1)
    Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu (1)
        Statut (1)
        Informacje (1)

Zamówienia publiczne
    Przetargi (0)
        Otwarte (5)
        Informacja o kwocie na sfinalizowanie zamówienia (0)
        Infromacja z otwarcia ofert (0)
        Rozstrzygnięte (1)
        Unieważnione (0)
    Umowy w sprawach zamówień publicznych (38)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (1)

Ogłoszenia
    Wybory uzupełniające do Rady Miasta Kowal 2022 (15)
    Wybory na Prezydenta RP 2020 (19)
    Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (19)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (13)
    Wybory samorządowe 2018 (12)
        Zestawienia wyników głosowania w ogręgach wyborczych (1)
        Protokół wyników głosowania w obwodach na kandydatów na Burmistrza (4)
        Protokół wyników głosowania w obwodach na listy kandydatów na radnego (14)
        Protokół wyników głosowania w obwodach na listy kandydatów na radnych do Rady Powiatu (4)
        Protokół wyników głosowania w obwodach na listy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa (4)
        Wybory samorządowe 2018 (49)
        Informacja Komitety Wyborcze Wyborców Gmina (3)
        Informacja Komitety Wyborcze Wyborców Województwo (5)
    Postanowienia (3)
    Obwieszczenia (85)
    Decyzje (8)
    Licytacje (0)
    Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2)
        badania wody 2020 r. (4)
        badania wody 2021 (4)
        badania wody 2022 r. (3)
    Nabór do pracy (3)
    Nieodpłatna Pomoc Prawna (3)
    Informacje dotyczące danych osobowych (0)
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (4)
    Koordynator do spraw dostępności (1)
    Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (3)
    PETYCJE (10)

Urząd Miasta
    Struktura organizacyjna (0)
        Urząd Stanu Cywilnego (12)
        Ewidencja Ludności (9)
        Obsługa Rady i Działalności Gosp. (1)
        Budownictwo i Ochrona Środowiska (1)
        Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa (1)
        Księgowość (1)
        Podatki i opłaty (1)
        Zamówienia Publiczne i Promocja Miasta (1)
        Sekretariat (1)
    Pracownicy Urzędu Miasta (1)

Podatki i opłaty lokalne
    Podatki 2022 (1)
    Podatki 2021 (1)
    Podatki 2020 (1)
    Podatki 2019 (1)
    Podatki 2018 (1)
    Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej (2)
    Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r. (1)
    Wykaz punktów sprzedaży alkoholu (1)
    Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe (1)

Prawo lokalne
    Statut (5)
    Regulamin urzędu (1)
    Uchwały Rady Miasta (0)
        Uchwały sprzed 1998 r. (0)
        Uchwały 1998 - 2002 (0)
            Uchwała Nr XXIII/166/2002 z dnia 10 października 2002 w strawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (0)
        Uchwały 2003 - 2004 (0)
            Sesja z dnia 19 listopada 2002 r. (0)
            Sesja z dnia 3 grudnia 2002 r. (0)
            Sesja z dnia 30 grudnia 2002 r. (0)
            Sesja z dnia 12.marca 2003 r. (0)
            Sesja z dnia 22 marca 2003 r. (0)
            Sesja z dnia 29 kwietnia 2003 r. (0)
            Sesja z dnia 21maja 2003r. (0)
            Sesja z dnia 30 czerwca 2003 r. (0)
            Sesja z dnia 6 sierpnia 2003 r. (0)
            Sesja z dnia 25 sierpnia 2003 r. (0)
            Sesja z dnia 12 września 2003 r. (0)
            Sesja z dnia 28 października 2003 r. (0)
            Sesja z dnia 10 grudnia 2003 r. (0)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2003 r. (0)
            Sesja z dnia 3 lutego 2004 r. (0)
            Sesja z dnia 16 marca 2004 r. (0)
            Sesja z dnia 22 kwietnia 2004 r. (0)
            Sesja z dnia 29 kwietnia 2004 r. (0)
            Sesja z dnia 24 czerwca 2004 r. (0)
            Sesja z dnia 30 lipca 2004 r. (0)
            Sesja z dnia 28 września 2004 r. (0)
            Sesja z dnia 3 grudnia 2004 r. (0)
            Sesja z dnia 10 grudnia 2004 r. (0)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2004 r. (0)
        Uchwały 2005 - 2006 (0)
            Sesja z dnia 22 lutego 2005 r. (0)
            Sesja z dnia 31 marca 2005 r. (0)
            Sesja z dnia 28 kwietnia 2005 r. (0)
            Sesja z dnia 20 maja 2005 r. (0)
            Sesja z dnia 30 czerwca 2005 (0)
            Sesja z dnia 5 września 2005 r. (0)
            Sesja z dnia 26 października 2005 r. (0)
            Sesja z dnia 28 listpoada 2005 r. (0)
            Sesja z dnia 12 grudnia 2005 r. (0)
            Sasja z dnia 30 grudnia 2005 r. (0)
            Sesja z dnia 6 marca 2006 r. (0)
            Sesja z dnia 26 kwietnia 2006 r. (0)
            Sesja z dnia 12 maja 2006 r. (0)
            Sesja z dnia 31 maja 2006 r. (0)
            Sesja z dnia 28 czerwca 2006 r. (0)
            Sesja z dnia 18 lipca 2006 r. (0)
            Sesja z dnia 27 września 2006 r. (0)
            Sesja z dnia 8 października 2006 r. (0)
            Sesja z dnia 26 października 2006 r. (0)
            Sesja z dnia 24 listopada 2006 r. (0)
            Sesja z dnia 5 grudnia 2006 r. (0)
            Sesja z dnia 8 grudnia 2006 r. (0)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2006 r. (0)
        Uchwały 2007 - 2008 (0)
            Sesja z dnia 15 lutego 2007r. (0)
            Sesja z dnia 11 kwietnia 2007r. (0)
            Sesja z dnia 27 kwietnia 2007r. (0)
            Sesja z dnia 11 czerwca 2007r. (0)
            Sesja z dnia 16 lipca 2007r. (0)
            Sesja z dnia 25 września 2007r. (0)
            Sesja z dnia 1 października 2007r. (0)
            Sesja z dnia 25 października 2007r. (0)
            Sesja z dnia 4 grudnia 2007r. (0)
            Sesja z dnia 28 grudnia 2007r. (0)
            Sesja z dnia 21 lutego 2008r. (0)
            Sesja z dnia 25 marca 2008r. (0)
            Sesja z dnia 23 kwietnia 2008r. (0)
            Sesja z dnia 6 czerwca 2008r. (0)
            Sesja z dnia 18 sierpnia 2008r. (0)
            Sesja z dnia 9 września 2008r. (0)
            Sesja z dnia 6 listopada 2008r. (0)
            Sesja z dnia 28 listopada 2008r. (0)
            Sesja z dnia 30 grudnia 2008r. (0)
        Uchwały 2009 - 2010 (0)
            Sesja z dnia 3 lutego 2009r. (0)
            Sesja z dnia 3 marca 2009r. (0)
            Sesja z dnia 31 marca 2009r. (0)
            Sesja z dnia 22 kwietnia 2009r. (0)
            Sesja z dnia 30 czerwca 2009r. (0)
            Sesja z dnia 30 lipca 2009r. (0)
            Sesja z dnia 25 września 2009r. (0)
            Sesja z dnia 5 listopada 2009r. (0)
            Sesja z dnia 9 grudnia 2009r. (0)
            Sesja z dnia 30 grudnia 2009r. (0)
            Sesja z dnia 26 lutego 2010r. (0)
            Sesja z dnia 27 kwietnia 2010r. (0)
            Sesja z dnia 26 maja 2010r. (0)
            Sesja z dnia 21 czerwca 2010r. (0)
            Sesja z dnia 12 sierpnia 2010 r. (0)
            Sesja z dnia 28 września 2010 r. (0)
            Sesja z dnia 8 listopada 2010r. (0)
        Uchwały 2010 - 2014 (0)
            Sesja z dnia 26 lutego 2010 r. (0)
            Sesja z dnia 2 grudnia 2010 r. (0)
            Sesja z dnia 6 grudnia 2010 r. (0)
            Sesja z dnia 30 grudnia 2010 r. (0)
            Sesja z dnia 3 lutego 2011 r. (0)
            Sesja z dnia 6 kwietnia 2011 r. (0)
            Sesja z dnia 21 czerwca 2011 r. (0)
            Sesja z dnia 29 lipca 2011 r. (0)
            Sesja z dnia 30 sierpnia 2011 r. (0)
            Sesja z dnia 20 września 2011 r. (0)
            Sesja z dnia 21 października 2011 r. (0)
            Sesja z dnia 15 listopada 2011r. (0)
            Sesja z dnia 15 grudnia 2011 r (0)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2011r. (0)
            Sesja z dnia 30 stycznia 2012 r. (8)
            Sesja z dnia 29 lutego 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 30 marca 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 30 kwietnia 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 30 maja 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 28 czerwca 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 4 września 2012r. (0)
            Sesja z dnia 2 października 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 30 października 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 6 grudnia 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 28 grudnia 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 24 stycznia 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 14 marca 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 11 kwietnia 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 6 czerwca 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 27 czerwca 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 26 lipca 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 23 sierpnia 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 26 września 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 7 listopada 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 5 grudnia 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 27 grudnia 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 28 stycznia 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 28 lutego 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 27 marca 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 29 kwietnia 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 29 maja 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 27 czerwca 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 31 lipca 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 29 sierpnia 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 30 września 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 30 października 2014 r. (0)
        Uchwały 2014 - 2018 (0)
            Sesja z dnia 1 grudnia 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 16 grudnia 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 30 grudnia 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 30 stycznia 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 12 marca 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 23 kwietnia 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 2 czerwca 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 30 czerwca 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 16 lipca 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 31 sierpnia 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 28 września 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 12 października 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 6 listopada 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 4 grudnia 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2015 r. (11)
            Sesja z dnia 2 lutego 2016 r. (5)
            Sesja z dnia 9 marca 2016 r. (3)
            Sesja z dnia 19 kwietnia 2016 r. (6)
            Sesja z dnia 1 czerwca 2016 r. (1)
            Sesja z dnia 23 czerwca 2016 r. (12)
            Sesja z dnia 29 lipca 2016 r. (3)
            Sesja z dnia 9 września 2016 r. (6)
            Sesja z dnia 13 października 2016 r. (3)
            Sesja z dnia 10 listopada 2016 r (9)
            Sesja z dnia 8 grudnia 2016 r. (12)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2016 r. (3)
            Sesja z dnia 19 stycznia 2017 (11)
            Sesja z dnia 28 lutego 2017 (7)
            Sesja z dnia 22 marca 2017 (10)
            Sesja z dnia 21 kwietnia 2017 (5)
            Sesja z dnia 16 maja 2017 (6)
            Sesja z dnia 13 czerwca 2017 (4)
            Sesja z dnia 6 lipca 2017 (4)
            Sesja z dnia 10 sierpnia 2017 (8)
            Sesja z dnia 19 września 2017 r. (9)
            Sesja z dnia 27 października 2017 r. (9)
            Sesja z dnia 6 grudnia 2017 r. (12)
            Sesja z dnia 20 grudnia 2017 r. (2)
            Sesja z dnia 28 grudnia 2017 r. (2)
            Sesja z dnia 24 stycznia 2018 r. (10)
            Sesja z dnia 27 lutego 2018 r. (9)
            Sesja z dnia 27 marca 2018 r. (4)
            Sesja z dnia 25 kwietnia 2018 r. (8)
            Sesja z dnia 9 maja 2018 r. (2)
            Sesja z dnia 12 czerwca 2018 r. (6)
            Sesja z dnia 27 czerwca 2018 r. (4)
            Sesja z dnia 9 sierpnia 2018 r. (6)
            Sesja z dnia 11 września 2018 r. (6)
            Sesja z dnia 18 października 2018 r. (3)
            Sesja z dnia 6 listopada 2018 r. (10)
        Uchwały 2018 -2023 (0)
            Sesja z dnia 22 listopada 2018 r. (2)
            Sesja z dnia 6 grudnia 2018 r. (10)
            Sesja z dnia 28 grudnia 2018 r. (7)
            Sesja z dnia 29 stycznia 2019 r. (6)
            Sesja z dnia 26 lutego 2019 r. (9)
            Sesja z dnia 28 marca 2019 r. (7)
            Sesja z dnia 26 kwietnia 2019 r. (5)
            Sesja z dnia 30 maja 2019 r. (10)
            Sesja z dnia 27 czerwca 2019 r. (8)
            Sesja z dnia 24 lipca 2019 r. (5)
            Sesja z dnia 10 września 2019 r. (9)
            Sesja z dnia 18 października 2019 r. (10)
            Sesja z dnia 19 listopada 2019 r. (11)
            Sesja z dnia 9 grudnia 2019 r. (8)
            Sesja z dnia 27 grudnia 2019 r. (7)
            Sesja z dnia 31 stycznia 2020 r. (6)
            Sesja z dnia 27 lutego 2020 r. (9)
            Sesja z dnia 30 kwietnia 2020 r. (5)
            Sesja z dnia 28 maja 2020 r. (4)
            Sesja z dnia 29 czerwca 2020 r. (4)
            Sesja z dnia 4 sierpnia 2020 r. (5)
            Sesja z dnia 4 września 2020 r. (8)
            Sesja z dnia 7 października 2020 r. (6)
            Sesja z dnia 16 października 2020 r. (3)
            Sesja z dnia 10 listopada 2020 r. (10)
            Sesja z dnia 2 grudnia 2020 r. (7)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2020 r. (10)
            Sesja z dnia 26 stycznia 2021 r. (10)
            Sesja z dnia 10 marca 2021 r. (7)
            Sesja z dnia 24 marca 2021 r. (5)
            Sesja z dnia 22 kwietnia 2021 r. (8)
            Sesja z dnia 27 maja 2021 r. (5)
            Sesja z dnia 15 czerwca 2021 r. (9)
            Sesja z dnia 19 sierpnia 2021 r. (9)
            Sesja z dnia 10 września 2021 r. (6)
            Sesja z dnia 30 września 2021 r. (5)
            Sesja z dnia 26 października 2021 r. (8)
            Sesja z dnia 26 listopada 2021 r. (6)
            Sesja z dnia 14 grudnia 2021 r. (10)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2021 r. (11)
            Sesja z dnia 19 stycznia 2022 r. (4)
            Sesja z dnia 22 lutego 2022 r. (6)
            Sesja z dnia 22 marca 2022 r. (6)
            Sesja z dnia 21 kwietnia 2022 r. (8)
            Sesja z dnia 19 maja 2022 r. (3)
            Sesja z dnia 30 czerwca 2022 r. (7)
            Sesja z dnia 3 sierpnia 2022 r. (6)
            Sesja z dnia 30 sierpnia 2022 r. (9)
            Sesja z dnia 9 września 2022 r. (3)
            Sesja z dnia 26 września 2022 r. (4)
            Sesja z dnia 18 października 2022 r. (6)
            Sesja z dnia 8 listopada 2022 r. (9)
            Sesja z dnia 22 lisatopada 2022 r. (10)
            Sesja z dnia 19 grudnia 2022 r. (3)
            Sesja z dnia 28 grudnia 2022 r. (10)
            Sesja z dnia 24 stycznia 2023 r. (4)
            Sesja z dnia 07 lutego 2023 r. (3)
        Protokoły z kadencji Rady Miasta 2006-2010 (0)
            Sesja z dnia 24 listopada 2006r. (0)
            Sesja z dnia 5 grudnia 2006r. (0)
            Sesja z dnia 8 grudnia 2006r. (0)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2006r. (0)
            Sesja z dnia 15 lutego 2007r. (0)
            Sesja z dnia 11 kwietnia 2007r. (1)
            Sesja z dnia 27 kwietnia 2007r. (0)
            Sesja z dnia 11 czerwca 2007r. (0)
            Sesja z dnia 16 lipca 2007r. (0)
            Sesja z dnia 25 września 2007r. (0)
            Sesja z dnia 1 października 2007r. (0)
            Sesja z dnia 25 października 2007r. (0)
            Sesja z dnia 4 grudnia 2007r. (0)
            Sesja z dnia 28 grudnia 2007r. (0)
            Sesja z dnia 21 lutego 2008r. (0)
            Sesja z dnia 25 marca 2008r. (0)
            Sesja z dnia 23 kwietnia 2008r. (0)
            Sesja z dnia 6 czerwca 2008r. (0)
            Sesja z dnia 18 sierpnia 2008r. (0)
            Sesja z dnia 9 września 2008r. (0)
            Sesja z dnia 6 listpada 2008r. (0)
            Sesja z dnia 28 listopada 2008r. (0)
            Sesja z dnia 30 grudnia 2008r. (0)
            Sesja z dnia 3 lutego 2009r. (0)
            Sesja z dnia 3 marca 2009r. (0)
            Sesja z dnia 31 marca 2009r. (0)
            Sesja z dnia 22 kwietnia 2009r. (0)
            Sesja z dnia 30 czerwca 2009r. (0)
            Sesja z dnia 30 lipca 2009r. (0)
            Sesja z dnia 25 września 2009r. (0)
            Sesja z dnia 5 listopada 2009r. (0)
            Sesja z dnia 9 grudnia 2009r. (0)
            Sesja z dnia 30 grudnia 2009 (0)
            Sesja z dnia 26 lutego 2010r. (0)
            Sesja z dnia 27 kwietnia 2010r. (0)
            Sesja z dnia 26 maja 2010r. (0)
            Sesja z dnia 21 czerwca 2010r. (0)
            Sesja z dnia 12 sierpnia 2010 r. (0)
            Sesja z dnia 28 września 2010r. (0)
            Sesja z dnia 8 listopada 2010r. (0)
        Protokoły z kadencji Rady Miasta 2010-2014 (0)
            Sesja z dnia 2 grudnia 2010 r. (0)
            Sesja z dnia 6 grudnia 2010 r. (0)
            Sesja z dnia 30 grudnia 2010 (0)
            Sesja z dnia 3 lutego 2011r (0)
            Sesja z dnia 6 kwietnia 2011 (0)
            Sesja z dnia 21 czerwca 2011 (0)
            Sesja z dnia 29 lipca 2011 (0)
            Sesja z dnia 30 sierpnia 2011 (0)
            Sesja z dnia 20 września 2011 (0)
            Sesja z dnia 21 października 2011 (0)
            Sesja z dnia 15 listopada 2011r. (0)
            Sesja z dnia 15 grudnia 2011r. (0)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2011r. (0)
            Sesja z dnia 30 stycznia 2012r. (0)
            Sesja z dnia 29 lutego 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 30 marca 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 30 kwietnia 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 30 maja 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 28 czerwca 2012 (0)
            Sesja z dnia 4 września 2012r. (0)
            Sesja z dnia 2 października 2012r. (0)
            Sesja z dnia 30 października 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 6 grudnia 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 28 grudnia 2012 r. (0)
            Sesja z dnia 24 stycznia 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 14 marca 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 11 kwietnia 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 6 czerwca 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 27 czerwca 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 26 lipca 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 23 sierpnia 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 26 września 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 7 listopada 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 5 grudnia 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 27 grudnia 2013 r. (0)
            Sesja z dnia 28 stycznia 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 28 lutego 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 27 marca 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 29 kwietnia 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 29 maja 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 27 czerwca 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 31 lipca 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 29 sierpnia 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 30 września 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 30 października 2014 r. (0)
        Protokoły z kadencji Rady Miasta 2014-2018 (0)
            Sesja z dnia 1 grudnia 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 16 grudnia 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 30 grudnia 2014 r. (0)
            Sesja z dnia 30 stycznia 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 12 marca 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 23 kwietnia 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 2 czerwca 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 30 czerwca 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 16 lipca 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 31 sierpnia 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 28 września 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 12 października 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 6 listopada 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 4 grudnia 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2015 r. (1)
            Sesja z dnia 2 lutego 2016 r. (1)
            Sesja z dnia 9 marca 2016 r. (1)
            Sesja z dnia 19 kwietnia 2016 r. (1)
            Sesja z dnia 1 czerwca 2016 r. (1)
            Sesja z dnia 23 czerwca 2016 r. (1)
            Sesja z dnia 29 lipca 2016 (1)
            Sesja z dnia 9 września 2016 r. (1)
            Sesja z dnia 13 października 2016 r. (0)
            Sesja z dnia 10 listopada 2016 r (1)
            Sesja z dnia 8 grudnia 2016 r. (1)
            Sesja z dnia 19 stycznia 2017 r. (1)
            Sesjqa z dnia 28 lutego 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 22 marca 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 21 kwietnia 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 16 maja 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 13 czerwca 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 6 lipca 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 10 sierpnia 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 19 września 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 27 października 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 6 grudnia 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 20 grudnia 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 28 grudnia 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 24 stycznia 2018 r. (1)
            Sesja z dnia 27 lutego 2018 r. (1)
            Sesja z dnia 27 marca 2018 r. (1)
            Sesja z dnia 25 kwietnia 2018 r (1)
            Sesja z dnia 9 maja 2018 r. (1)
            Sesja z dnia 15 maja 2018 r. (1)
            Sesja z dnia 12 czerwca 2018 r. (1)
            Sesja z dnia 27 czerwca 2018 r. (1)
            Sesja z dnia 9 sierpnia 2018 r. (1)
            Sesja z dnia 11 września 2018 r. (1)
            Sesja z dnia 18 października 2018 r. (1)
            Sesja z dnia 6 listopada 2018 r. (1)
        Protokoły z kadencji Rady Miasta 2018 - 2023 (0)
            Sesja z dnia 22 listopada 2018 r. (1)
            Sesja z dnia 6 grudnia 2018 r. (1)
            Sesja z dnia 28 grudnia 2018 r. (1)
            Sesja z dnia 29 stycznia 2019 r. (1)
            Sesja z dnia 26 luty 2019 r. (1)
            Sesja z dnia 28 marzec 2019 r. (1)
            Sesja z dnia 26 kwietnia 2019 r. (1)
            Sesja z dnia 30 maja 2019 r. (1)
            Sesja z dnia 27 czerwca 2019 r. (1)
            Sesja z dnia 24 lipca 2019 r. (1)
            Sesja z dnia 10 września 2019 r. (1)
            Sesja z dnia 18 października 2019 r. (1)
            Sesja z 19 listopada 2019 r. (1)
            Sesja z dnia 9 grudnia 2019 r. (1)
            Sesja z dnia 27 grudnia 2019 r. (1)
            Sesja z dnia 31 stycznia 2020 r. (1)
            Sesja z dnia 28 luty 2020 r. (1)
            Sesja z dnia 30 kwietnia 2020 r. (1)
            Sesja z dnia 28 maja 2020 r. (1)
            Sesja z dnia 29 czerwca 2020 r. (1)
            Sesja z dnia 4 sierpnia 2020 r. (1)
            Sesja z dnia 4 września 2020 r. (1)
            Sesja z dnia 7 października 2020 r. (1)
            Sesja z dnia 16 października 2020 r. (1)
            Sesja z dnia 10 listopada 2020 r. (1)
            Sesja z dnia 2 grudnia 2020 r. (1)
            Protokół z dnia 29 grudnia 2020 r. (1)
            Sesja z dnia 26 stycznia 2021 r. (1)
            Sesja z dnia 10 marca 2021 r. (1)
            Sesja z dnia 24 marca 2021 r. (1)
            Sesja z dnia 22 kwietnia 2021 r. (1)
            Sesja z dnia 27 maja 2021 r. (1)
            Sesja z dnia 15 czerwca 2021 r. (1)
            Sesja z dnia 19 sierpnia 2021 r. (1)
            Sesja z dnia 10 września 2021 r. (1)
            Sesja z dnia 30 września 2021 r. (1)
            Sesja z dnia 26 października 2021 r. (1)
            Sesja z dnia 26 listopada 2021 r. (1)
            Sesja z dnia 14 grudnia 2021 r. (1)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2021 r. (1)
            Sesja z dnia 18 styczeń 2022 r. (1)
            Sesja z dnia 22 luty 2022 r. (1)
            Sesja z dnia 22 marca 2022 r. (1)
            Sesja z dnia 22 kwiecień 2022 r. (1)
            Sesja z dnia 19 maja 2022 r. (1)
            Sesja z dnia 03 czerwica 2022 r. (1)
            Sesja z dnia 30 czerwca 2022 r. (1)
            Sesja z dnia 03 sierpnia 2022 r (1)
            Sesja z dnia 30 sierpnia 2022 r. (1)
            Sesja z dnia 09 września 2022 r (1)
            Sesja z dnia 26 wrzeeśnia 2022 r (1)
            Sesja z dnia 18 października 2022 r. (1)
            Sesja z dnia 8 listopda 2022 r (1)
            Sesja z dnia 22 listopada 2022 r. (1)
        Protokoły z komisji 2010-2014 (0)
        Protokoły z komisji 2014-2018 (34)
        Protokoły z komisji 2018 - 2023 (48)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        2002 (5)
        2003 (36)
        2004 (39)
        2005 (37)
        2006 (22)
        2007 (43)
        2008 (53)
        2009 (50)
        2010 (50)
        2011 (49)
        2012 (44)
        2013 (65)
        2014 (69)
        2015 (61)
        2016 (53)
        2017 (50)
        2018 (46)
        2019 (79)
        2020 (56)
        2021 (66)
        2022 (37)
        2023 (14)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (3)
    Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020 (9)
    Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030 (3)
    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (1)
    Finanse miasta (1)
    Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023 (3)
    Regulaminy Obiektów Miejskich (6)
    Raport o stanie Gminy (4)

Załatwianie spraw
    Dowody osobiste (3)
    Sprawy wojskowe (1)
    Działalność gospodarcza (6)
    Budownictwo (4)
        Wnioski Budownictwo (0)
    Gospodarka Nieruchomościami (7)
    Stan przyjmowanych i załatwianych spraw. (1)
    Druki do pobrania (22)

Ochrona Środowiska
    Informacje o Środowisku (0)
        A - wnioski o wydanie decyzji (33)
            2010 (1)
            2011 (1)
            2012 (1)
            2013 (1)
            2014 (1)
            2015 (1)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2018 (2)
        B - decyzje, postanowienia, wskazania lokalizacyjne (36)
            2010 (1)
            2011 (1)
            2012 (1)
            2013 (1)
            2014 (1)
            2015 (1)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2018 (0)
                informacje o środowisku 2018 (1)
        C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów (2)
        D - Polityki, strategie, plany lub programy (2)
        E - Raporty oddziaływania przedsięwizięcia na środowisko (2)
        F - Prognozy oddzialywnia na środowisko Dokumenty zawierajace informację o przedsięwzieciu (7)
        G - Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (0)
        H - Zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, z których eksploatacja wymaga zgłoszenia (0)
        I - Inne dokumenty (2)
    Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal (1)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal (1)
    wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro (1)
    Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (1)
    Informacje o azbeście (1)
    Azbest (0)
        Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kowala (2)
        inne przydatne informacje o azbeście (1)
    Wnioski (4)
    Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski (3)
    Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (1)
    Program Ochrony Środowiska (3)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020 (3)
    Program EKOpiec (0)
        2018 (1)
    Efektywność energetyczna (1)

Gospodarka Odpadami
    Harmonogram wywozu odpadów (1)
    Wzór deklaracji (1)
    Gospodarka Odpadami (9)
    Analiza stanu gospodarki odpadami (9)
    Rejestr Działalności Regulowanej (1)
    Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (1)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal (1)
    Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (1)

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
    Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska (2)
        Uchwala NR XXXVI/206/10 (0)
        Lokalizacja Obszaru Objętego Planem (0)
    Miejscowy Plan - Osiedle na Górce (2)

Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy
    Wniosek - teren między ul. Dobrzyńską, ul. Polną oraz ul. Bł. D. Jędrzejewskiego (1)

Oświadczenia majątkowe
    Pracownicy samorządowi (0)
        za rok 2015 (0)
        W związku z powołaniem na stanowisko kierownika (0)
        za rok 2016 (0)
        W związku z zakończeniem pełnienia funkcji kierownika (0)
        za rok 2017 (11)
        Zakończenie kadencji Burmistrza Miasta 2014-2018 (1)
        Początek kadencji Burmistrza Miasta 2018 - 2023 (1)
        W związku z zakończeniem pełnienia funkcji kierownika (1)
        za rok 2018 (10)
        W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Skarbnika (1)
        W związku z powołaniem na stanowisko Skarbnika (1)
        W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej (1)
        W związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej (1)
        W zwiazku z powołaniem na stanowisko p.o. kierownika Inspektoratu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta (1)
        za rok 2019 (11)
        W związku z zakończeniem pełnienia funkcji kierownika (1)
        W związku z zakończeniem pełnienia funcji kierownika Inspektoratu Edukacji i Sportu (1)
        W związku z powołaniem na stanowisko kierownika Inspektoratu Edukacji i Sportu (1)
        za rok 2020 (10)
        W związku z powołaniem na stanowisko Kierownika Referatu ds. Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Budownictwa (1)
        za rok 2021 (11)
    Radni (0)
        Początek kadencji 2014-2018 (0)
        za rok 2014 (0)
        za rok 2015 (0)
        za rok 2016 (0)
        za rok 2017 (15)
        Zakończenie kadencji 2014 -2018 (15)
        Początek kadencji 2018 - 2023 (15)
        za rok 2018 (15)
        za rok 2019 (15)
        za rok 2020 (15)
        Wybory uzupełniające 2021 (1)
        za rok 2021 (15)

Kontrole
    Kontrole (0)
        Kontrola z zakresu finansowania zadań oświatowych w 2002 r. (1)
        Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy (1)
        Kontrola doraźna gospodarki finansowej w oświacie przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w 2004 r. (1)
        Kontrola prawidłowości odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społ (1)
        Kontrola z zakresu prawidłowości klasyfikacji podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w Programie SAPARD w okresie (1)
        Kontrola problemowa z zakresu stanu bazy magazynowej i utrzymania sprzętu obrony cywilnej - 2004 r. (1)
        Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalu - 2004 r. (1)
        Kontrola rejestru wyborców - 2004 r. (1)
        Protokół nr 30 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kowal (1)
        Protokół pokontrolny RIO 2007 (1)
        Wystąpienie pokontrolne RIO 2008 (1)
        Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kowal 2008 r. (1)
        Protokół kontroli archiwum zakładowego 2008 (1)
        Protokół kontroli ZUS 2009 (1)
        Protokół Kontroli Podatkowej 2010 (1)
        Wystąpienie pokontrolne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2010 (1)
        Protokół kontroli ogólnej archiwum zakładowego 2010 (1)
        Protokół Kontroli Podatkowej 2011 (1)
        Protokół Kontroli - Inspekcja Pracy 2011 (1)
        Protokół Kontroli Podatkowej 2011 (1)
        Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2012 (0)
        Kontrola archiwum zakładowego 2012 (1)
        Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych przeprowadzona przez RIO 2012 (1)
        Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie realizacji powierzonego gminie zadania obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy woj (1)
        Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona w Gminie Miasto Kowal 2014 r. (1)
        Raport czynności kontrolnych Nr 02/321/210/14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (1)
        Raport czynności kontrolnych Nr 02/413/263/14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (1)
        Raport czynności kontrolnych Nr 07/413/0090/15 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (1)
        Raport czynności kontrolnych nr 02/321/161/15 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Uporządkowanie gospodarki w (1)
        Wystąpienie pokontrolne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2011 (1)
        Protokół kontroli Zakładu Ubezpiezeń Społecznych 2017 (1)
        Protokół kontroli Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 2020 (1)
        Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli 2021 (1)
        Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres 2019-2022 (1)
        Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kowal w dniu 5 kwietnia 2022 r. przez Archiwum Państwowe w Toruniu (1)
        Kontrola projektu Nr RPKP.03.0100-04-0041/20 (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)
    Moje prawa w Urzędzie (6)

RODO
    RODO (4)

Posiedzenia Rady Miasta
    Rada Miasta na żywo (2)
    Raporty z sesji Rady Miasta (28)

Preferencyjny zakup węgla

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij