Lista Podmiotów, miejscowo właściwych dla terenu Miasta Kowal, które otrzymały
od początku 2015 r. - tzw. zezwolenia jednorazowe - wydane przez Burmistrza Miasta Kowal - w rozumieniu art. 18 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

 

Podmiot

Adres

NIP

Rodzaj zezwolenia

Data wydania decyzji

Andrzej Wyszatycki

Dawid Siewierski

Krokodyl 2 s.c.

87-800 Włocławek

ul. Prusa 2

8883098348

do 4,5% alkoholu oraz piwo

07.08.2015 r.

Andrzej Wyszatycki

Dawid Siewierski

Krokodyl 2 s.c.

87-800 Włocławek

ul. Prusa 2

8883098348

do 4,5% alkoholu oraz piwo

09.08.2016 r.

AGENCJA ARTYSTYCZNA

MUSIC-TRANS

Ola Płoszaj

87-811 Fabianki

Chełmica-Cukrownia 33/17

8883025243

do 4,5% alkoholu oraz piwo

21.09.2016 r.

Andrzej Wyszatycki

Dawid Siewierski

Krokodyl 2 s.c.

87-800 Włocławek

ul. Prusa 2

8883098348

do 4,5% alkoholu oraz piwo

14.08.2017 r.

Andrzej Wyszatycki

Dawid Siewierski

Krokodyl 2 s.c.

87-800 Włocławek

ul. Prusa 2

8883098348

do 4,5% alkoholu oraz piwo

09.08.2018 r.

Andrzej Wyszatycki

Dawid Siewierski

Krokodyl 2 s.c.

87-800 Włocławek

ul. Prusa 2

8883098348

do 4,5% alkoholu oraz piwo

06.08.2019 r.