Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory na Prezydenta RP 2020
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2019
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2020
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3986320
od 23 czerwca 2005
Podatki i opłaty lokalne » Wykaz punktów sprzedaży alkoholu obrazek Wersja do druku

Wykaz punktów sprzedaży alkoholowcyh

Lp.

Nazwa i adres

punktu sprzedaży

NIP

Rodzaj zezwolenia

1

PHU AGROTED

ul. Matejki 4

87-820 Kowal

8880002230

A-I

B-I

C-I

2

LUX” Hurtownia art. Spożywczych

ul. K. Wielkiego 43

87-820 Kowal

8880206978

A-I

B-I

C-I

3

Firma „TEMPO” Sklep Spożywczy

ul. K. Wielkiego 1

87-820 Kowal

8880203313

A-I

B-I

C-I

4

Sklep Monopolowo-Spożywczy

ul. Kołłątaja 6

87-820 Kowal

8881742897

A-I

B-I

C-I

5

PARTNER” Spółka z o.o.

ul. Matejki 5/13

87-820 Kowal

4660121568

A-I

B-I

C-I

6

Sklep MILA

ul. Zamkowa 8

87-820 Kowal

5213633418

A-I

B-I

C-I

7

OLKOP” Hurtownia Olejów i Paliw

ul. W. Polskiego 13

87-820 Kowal

8780002733

A-I

C-I

8

Sklep Spożywczy

ul. Mickiewicza 18

87-820 Kowal

8881013187

A-I

C-I

9

Sklep BIEDRONKA

ul. Kołłątaja 28

87-820 Kowal

7791011327

A-I

B-I

C-I

10

Sklep Spożywczo-Monopolowy

ul. Matejki 1

87-820 Kowal

8881374040

A-I

B-I

C-I

11

Sklep Spożywczo-przemysłowy

ul. Kopernika 35

87-820 Kowal

8881091922

A-I

C-I

12

Firma Usługowo- Gastronomiczna „B i G”-PIZERIA AL CAPONE

ul. Kołłątaja 28

87-820 Kowal

8881374040

A-I

 

13

Sklep SAM – GROSZEK

ul. Piłsudskiego 27/29,

87-820 Kowal

8882838300

A-I

B-I

C-I

 


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ewelina Trafisz, Data wprowadzenia: 2017-09-14 13:31:05, Zatwierdził do publikacji: Ewelina Trafisz, Data publikacji 2017-09-14 13:31:23, Ostatnia zmiana: 2020-01-17 13:27:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 819