Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory na Prezydenta RP 2020
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2019
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2020
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3986382
od 23 czerwca 2005
Urząd Miasta » Pracownicy Urzędu Miasta obrazek Wersja do druku

Wykaz pracowników Urzędu Miasta

Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Miasta

e-mail: kowal@kowal.eu

tel. 54 2842 255, 54 2841 330

 

Szymon Struciński

Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta

e-mail: sekretarz@kowal.eu

tel. 54 2842 021

 

Jolanta Jagoda

Skarbnik Miasta

e-mail: skarbnik@kowal.eu

e-mail: kowal.m@bg.jst.net.pl

e-mail: jagoda@kowal.eu

tel. 54 2842 025

 

Danuta Zakrzewska

Inspektor ds. Księgowości

e-mail: woda@kowal.eu

tel. 54 2842 027

 

Katarzyna Seklecka

Inspektor ds. Księgowości

e-mail: place@kowal.eu

tel. 54 2842 027

 

Jolanta Korpusińska

Inspektor ds. Księgowości

e- mail: korpusinska@kowal.eu

tel. 54 2842 027

 

Małgorzata Piszczan

Inspektor ds. Podatków i Opłat Lokalnych

e-mail: podatki@kowal.eu

tel. 54 2842 030

 

Sylwia Kaźmierczak

Inspektor ds. Działalności Gospodarczej, Podatków i Opłat Lokalnych

e-mail: dzialnosc@kowal.eu

tel. 54 2842 030

 

Aleksandra Zbonikowska

Inspektor ds. Budownictwa i Ochrony Środowiska

e-mail: budownictwo@kowal.eu

tel. 54 2842 023

 

Anna Alabrudzińska

Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami

e-mail: alabrudzinska@kowal.eu

tel. 54 2842 023

 

Ewelina Trafisz

Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu, Promocji Miasta i Archiwum

e-mail: kowal@kowal.eu

tel. 54 2842 255, 54 2841 330

 

Grażyna Snopkowska

Kierownik ds. kadr i Promocji Miasta

e-mail:promocja@kowal.eu

tel. 54 2842 026

 

Edyta Dorsz

Kierownik USC

e-mail: usc@kowal.eu

tel. 54 2842 028

 

Grażyna Misiak

Zastępca Kierownika USC

Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Wojskowych i OC

e-mail: misiak@kowal.eu

tel. 54 2842 028

 

Robert Piszczan

Kierownik Referatu ds. Eksploatacji i Utrzymania Urządzeń Komunalnych, Dróg i Zieleni Miejskiej

e-mail: rgk@kowal.eu

tel. 54 2842 035, 54 2841 970

 

Jacek Domżał

Inspektor ds. Eksploatacji i Utrzymania Urządzeń Komunalnych, Dróg i Zieleni Miejskiej

e-mail: rgk@kowal.eu

tel. 54 2842 035, 54 2842 333

 

Patryk Han

Informatyk, Inspektor ds. dróg

e-mail: informatyk@kowal.eu

tel. 54 2842 031

 

PRACOWNICY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

 

Jacek Domżał

Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

e-mail: zgkimkowal@pro.onet.pl

tel. 54 2842 035, 54 2841 970

 

Agnieszka Szefler

Księgowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

e-mail: mieszkaniowe@kowal.eu

tel. 54 2842 034, 54 2842 333

 

 

PRACOWNICY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Jadwiga Giełdzińska

Kierownik MOPS

e-mail: mops@kowal.eu

tel. 54 2842 029

 

 

Jolanta Gołębiewska

Pracownik Socjalny

e-mail: mops@kowal.eu

tel. 54 2842 029

 

Halina Korpusińska

Pracownik Socjalny

e-mail: mops@kowal.eu

tel. 54 2842 029

 

Malgorzata Kaźmirska

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych, Wychowaczych i Funduszu Alimentacyjnego

e-mail: rodzinne@kowal.eu

tel. 54 2842 031

 


Informację wytworzył: Eugeniusz Gołembiewski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Słodkiewicz, Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:04:46, Zatwierdził do publikacji: Marta Słodkiewicz, Data publikacji 2016-02-11 13:05:09, Ostatnia zmiana: 2020-03-12 13:10:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 6596