Kowal -  rodzinne miasto króla Kazimierza Wielkiego oraz wybitnego współczesnego aktora Jana Nowickiego. Małe miasto w sercu Polski, położone w sąsiedztwie lasów i jezior Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Zajmuje powierzchnię 4,7 km2 i jest zamieszkałe przez ponad 3500 osób. Znajduje się na południowym wschodzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 15 km na południe od Włocławka, w odległości 3 km od autostrady A1, z którą miasto połączone jest poprzez węzeł autostradowy „Kowal”. Do zlokalizowanego od południowej strony Kowala węzła autostradowego prowadzi międzynarodowa trasa E-75 (droga krajowa Nr 91 Gdańsk- Łódź- Cieszyn), której obwodnica - wybudowana 2007 r. -znacząco złagodziła uciążliwości wynikające z ruchu tranzytowego w ulicach miasta.

Kowal ma znaczenie ponadlokalne, o czym stanowią również działające w mieście: filia Powiatowego Urzędu Pracy, obsługujące Kowal i okoliczne gminy służby: drogowe, energetyczne oraz Posterunek Policji – staraniem władz miasta w nowej siedzibie od 2004 r. – zabezpieczający miasto i gminę Kowal, a od 2006 r. także gminę Baruchowo. Wizytówką gospodarki miasta są: bardzo prężny Bank Spółdzielczy; producent szyb zespolonych spółka Lumac; ZPUH Giełdziński A.Met – jeden z dwóch największych w Polsce producentów zamków do drzwi, wkładek patentowych i kłódek; firma Zygmunta Skibińskiego – producenta i eksportera europalet; Kancelaria Podatkowa Bińkowski, zakłady z branży drzewnej, stolarskiej, przetwórstwa ryb i tworzyw sztucznych oraz liczne placówki usługowo-handlowe. W ostatnich kilu lat bardzo znaczący postęp dokonał się w zakresie poziomu opieki medycznej, którą sprawują dziś w Kowalu konkurujące o względy pacjentów trzy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, cztery apteki oraz istniejąca od 2001 r. podstacja pogotowia ratunkowego, zapewniająca mieszkańcom i przejeżdżającym przez miasto Kowal całodobową pomoc wysoko wykwalifikowanych ratowników i lekarzy, dysponujących nowoczesnym ambulansem i sprzętem ratowniczo - medycznym.

Gospodarczym atutem miasta jest także wykwalifikowana kadra w branżach: metalowej, stolarskiej i odzieżowej, zaplecze surowcowe w postaci zasobów drewna i płodów rolnych, uzbrojone tereny oraz – co warto podkreślić raz jeszcze - znakomite połączenie komunikacyjne z całą Polską i Europą.

Miasto pełni funkcję wiodącego dla okolicznych gmin ośrodka usługowo-handlowego. Stało się to szczególnie wyraźne po reaktywowaniu w 1991 r. samorządu miejskiego. W okresie funkcjonowania samodzielnej Gminy Miasta Kowal w całym mieście wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z nowoczesną oczyszczalnią ścieków, a także rozbudowano i zmodernizowano sieć wodociągową i stację uzdatniania wody. O dynamicznym rozwoju miasta świadczy najwyższy w województwie kujawsko-pomorskim 15% wzrost liczby mieszkańców oraz wiele nowo wybudowanych domów. Na łączną ilość 847 budynków mieszkalnych w Kowalu aż 322 zostało wybudowanych w ostatnich dwóch dekadach. W tym samym okresie z 31 do 48 wzrosła ilość ulic. Nie licząc ponad czterokilometrowej obwodnicy drogi krajowej Nr 1, długość dróg w mieście zwiększyła się z 19 do 30 km. Oprócz nowych, zbudowanych od podstaw ulic, staraniem samorządu modernizacji poddane zostały też prawie wszystkie pozostałe, nie tylko w centrum miasta, ale także na jego obrzeżach. Obecnie tylko 36 mieszkańców, a więc 1% kowalan mieszka przy drodze, która nie ma asfaltowej, bądź betonowej nawierzchni. W ponad dwudziestu ulicach ułożono, głównie w ramach robót publicznych, nowe chodniki i parkingi z kostki brukowej. W Kowalu nie ma obecnie chodników, których nawierzchnia pochodziłaby sprzed 1990 r. Wszystkie ulice oświetlają energooszczędne lampy sodowe. Infrastrukturę Kowala w połowie lat dziewięćdziesiątych wzbogaciło targowisko miejskie u zbiegu ul. Kołłątaja i Dobiegniewskiej, które niedawno zostało zmodernizowane od podstaw z udziałem środków unijnych. Co środa odbywają się tu jarmarki, cieszące się z roku na rok coraz większą frekwencją sprzedających i kupujących. W 1997 r. oddano do użytku nowe przedszkole. Dla oświaty Kowala, oprócz przedszkola, największe znaczenie mają obecnie: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego oraz uruchomione w 1999 r. Publiczne Gimnazjum im. Piotra Tylickiego. Funkcje organu prowadzącego dla tych placówek pełni samorząd miejski staraniem, którego w ostatnich latach wykonano bardzo wiele prac w budynkach oświatowych, spośród których wymienić warto: wymianę wszystkich okien i drzwi, instalacji elektrycznej, remont i modernizację większości klasopracowni, dwóch sal gimnastycznych, auli, sanitariatów, a także wybudowanie nowoczesnej, ekologicznej kotłowni wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, urządzenie ogródka jordanowskiego, utwardzenie kostką brukową placów i parkingów przylegających do szkoły, wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Piwnej, a przede wszystkim kompleksową termomodernizację całego obiektu, przy okazji której dokonano też zmiany architektonicznego oblicza całego kompleksu oświatowego.