Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory na Prezydenta RP 2020
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2019
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2020
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3986318
od 23 czerwca 2005
Informacje ogólne » Charakterystyka ogólna obrazek Wersja do druku


Kowal -  rodzinne miasto króla Kazimierza Wielkiego oraz wybitnego współczesnego aktora Jana Nowickiego. Małe miasto w sercu Polski, położone w sąsiedztwie lasów i jezior Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Zajmuje powierzchnię 4,7 km2 i jest zamieszkałe przez ponad 3500 osób. Znajduje się na południowym wschodzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 15 km na południe od Włocławka, w odległości 3 km od autostrady A1, z którą miasto połączone jest poprzez węzeł autostradowy „Kowal”. Do zlokalizowanego od południowej strony Kowala węzła autostradowego prowadzi międzynarodowa trasa E-75 (droga krajowa Nr 91 Gdańsk- Łódź- Cieszyn), której obwodnica - wybudowana 2007 r. -znacząco złagodziła uciążliwości wynikające z ruchu tranzytowego w ulicach miasta.

Kowal ma znaczenie ponadlokalne, o czym stanowią również działające w mieście: filia Powiatowego Urzędu Pracy, obsługujące Kowal i okoliczne gminy służby: drogowe, energetyczne oraz Posterunek Policji – staraniem władz miasta w nowej siedzibie od 2004 r. – zabezpieczający miasto i gminę Kowal, a od 2006 r. także gminę Baruchowo. Wizytówką gospodarki miasta są: bardzo prężny Bank Spółdzielczy; producent szyb zespolonych spółka Lumac; ZPUH Giełdziński A.Met – jeden z dwóch największych w Polsce producentów zamków do drzwi, wkładek patentowych i kłódek; firma Zygmunta Skibińskiego – producenta i eksportera europalet; Kancelaria Podatkowa Bińkowski, zakłady z branży drzewnej, stolarskiej, przetwórstwa ryb i tworzyw sztucznych oraz liczne placówki usługowo-handlowe. W ostatnich kilu lat bardzo znaczący postęp dokonał się w zakresie poziomu opieki medycznej, którą sprawują dziś w Kowalu konkurujące o względy pacjentów trzy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, cztery apteki oraz istniejąca od 2001 r. podstacja pogotowia ratunkowego, zapewniająca mieszkańcom i przejeżdżającym przez miasto Kowal całodobową pomoc wysoko wykwalifikowanych ratowników i lekarzy, dysponujących nowoczesnym ambulansem i sprzętem ratowniczo - medycznym.

Gospodarczym atutem miasta jest także wykwalifikowana kadra w branżach: metalowej, stolarskiej i odzieżowej, zaplecze surowcowe w postaci zasobów drewna i płodów rolnych, uzbrojone tereny oraz – co warto podkreślić raz jeszcze - znakomite połączenie komunikacyjne z całą Polską i Europą.

Miasto pełni funkcję wiodącego dla okolicznych gmin ośrodka usługowo-handlowego. Stało się to szczególnie wyraźne po reaktywowaniu w 1991 r. samorządu miejskiego. W okresie funkcjonowania samodzielnej Gminy Miasta Kowal w całym mieście wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z nowoczesną oczyszczalnią ścieków, a także rozbudowano i zmodernizowano sieć wodociągową i stację uzdatniania wody. O dynamicznym rozwoju miasta świadczy najwyższy w województwie kujawsko-pomorskim 15% wzrost liczby mieszkańców oraz wiele nowo wybudowanych domów. Na łączną ilość 847 budynków mieszkalnych w Kowalu aż 322 zostało wybudowanych w ostatnich dwóch dekadach. W tym samym okresie z 31 do 48 wzrosła ilość ulic. Nie licząc ponad czterokilometrowej obwodnicy drogi krajowej Nr 1, długość dróg w mieście zwiększyła się z 19 do 30 km. Oprócz nowych, zbudowanych od podstaw ulic, staraniem samorządu modernizacji poddane zostały też prawie wszystkie pozostałe, nie tylko w centrum miasta, ale także na jego obrzeżach. Obecnie tylko 36 mieszkańców, a więc 1% kowalan mieszka przy drodze, która nie ma asfaltowej, bądź betonowej nawierzchni. W ponad dwudziestu ulicach ułożono, głównie w ramach robót publicznych, nowe chodniki i parkingi z kostki brukowej. W Kowalu nie ma obecnie chodników, których nawierzchnia pochodziłaby sprzed 1990 r. Wszystkie ulice oświetlają energooszczędne lampy sodowe. Infrastrukturę Kowala w połowie lat dziewięćdziesiątych wzbogaciło targowisko miejskie u zbiegu ul. Kołłątaja i Dobiegniewskiej, które niedawno zostało zmodernizowane od podstaw z udziałem środków unijnych. Co środa odbywają się tu jarmarki, cieszące się z roku na rok coraz większą frekwencją sprzedających i kupujących. W 1997 r. oddano do użytku nowe przedszkole. Dla oświaty Kowala, oprócz przedszkola, największe znaczenie mają obecnie: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego oraz uruchomione w 1999 r. Publiczne Gimnazjum im. Piotra Tylickiego. Funkcje organu prowadzącego dla tych placówek pełni samorząd miejski staraniem, którego w ostatnich latach wykonano bardzo wiele prac w budynkach oświatowych, spośród których wymienić warto: wymianę wszystkich okien i drzwi, instalacji elektrycznej, remont i modernizację większości klasopracowni, dwóch sal gimnastycznych, auli, sanitariatów, a także wybudowanie nowoczesnej, ekologicznej kotłowni wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, urządzenie ogródka jordanowskiego, utwardzenie kostką brukową placów i parkingów przylegających do szkoły, wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Piwnej, a przede wszystkim kompleksową termomodernizację całego obiektu, przy okazji której dokonano też zmiany architektonicznego oblicza całego kompleksu oświatowego.


Informację wytworzył: Karol Bednarek, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Karol Bednarek, Data wprowadzenia: 2006-04-20 13:19:46, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2019-05-21 13:30:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 9646