Szanowni Państwo

Poniższy dział dotyczy podstawowej dziedziny funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego jaką są finanse danego miasta czy gminy. Ze względu na zasadę jawności i przejrzystości finansów publicznych wszystkie dane dotyczące gospodarki finansowej miasta muszą być jawne. Mam nadzieję, że wszelkie potrzebne dane finansowe są zaprezentowane w sposób jasny i czytelny. W przypadku jednak jakichkolwiek wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem

Jolanta Jagoda

Skarbnik Miasta

skarbnik@kowal.eu


AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kowal za 2018 rok <<< PATRZ >>>

Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kowal za 2018 rok <<<PATRZ>>>


Dane zostały uporządkowane w sposób chronologiczny poszczególnymi latami.

2023

2022

2021

2020

2019

 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

 2012

 2011
 2010
 2009
 2008
 2007

 2006

 2005