Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory na Prezydenta RP 2020
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2019
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2020
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3986290
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta » Protokoły z kadencji Rady Miasta 2010-2014

Kategorie
  Sesja z dnia 2 grudnia 2010 r. (1)
  Sesja z dnia 6 grudnia 2010 r. (1)
  Sesja z dnia 30 grudnia 2010 (1)
  Sesja z dnia 3 lutego 2011r (1)
  Sesja z dnia 6 kwietnia 2011 (1)
  Sesja z dnia 21 czerwca 2011 (1)
  Sesja z dnia 29 lipca 2011 (1)
  Sesja z dnia 30 sierpnia 2011 (1)
  Sesja z dnia 20 września 2011 (1)
  Sesja z dnia 21 października 2011 (1)
  Sesja z dnia 15 listopada 2011r. (1)
  Sesja z dnia 15 grudnia 2011r. (1)
  Sesja z dnia 29 grudnia 2011r. (1)
  Sesja z dnia 30 stycznia 2012r. (1)
  Sesja z dnia 29 lutego 2012 r. (1)
  Sesja z dnia 30 marca 2012 r. (1)
  Sesja z dnia 30 kwietnia 2012 r. (1)
  Sesja z dnia 30 maja 2012 r. (1)
  Sesja z dnia 28 czerwca 2012 (17)
  Sesja z dnia 4 września 2012r. (1)
  Sesja z dnia 2 października 2012r. (1)
  Sesja z dnia 30 października 2012 r. (1)
  Sesja z dnia 6 grudnia 2012 r. (1)
  Sesja z dnia 28 grudnia 2012 r. (1)
  Sesja z dnia 24 stycznia 2013 r. (1)
  Sesja z dnia 14 marca 2013 r. (1)
  Sesja z dnia 11 kwietnia 2013 r. (1)
  Sesja z dnia 6 czerwca 2013 r. (1)
  Sesja z dnia 27 czerwca 2013 r. (1)
  Sesja z dnia 26 lipca 2013 r. (1)
  Sesja z dnia 23 sierpnia 2013 r. (1)
  Sesja z dnia 26 września 2013 r. (1)
  Sesja z dnia 7 listopada 2013 r. (1)
  Sesja z dnia 5 grudnia 2013 r. (1)
  Sesja z dnia 27 grudnia 2013 r. (1)
  Sesja z dnia 28 stycznia 2014 r. (1)
  Sesja z dnia 28 lutego 2014 r. (1)
  Sesja z dnia 27 marca 2014 r. (1)
  Sesja z dnia 29 kwietnia 2014 r. (1)
  Sesja z dnia 29 maja 2014 r. (1)
  Sesja z dnia 27 czerwca 2014 r. (1)
  Sesja z dnia 31 lipca 2014 r. (1)
  Sesja z dnia 29 sierpnia 2014 r. (1)
  Sesja z dnia 30 września 2014 r. (1)
  Sesja z dnia 30 października 2014 r. (1)