Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe w mieście Kowal

ROK

WODA

(opłata netto za 1 m3)

ŚCIEKI

(opłata netto za 1 m3)

NIECZYSTOŚCI STAŁE

(opłata netto za 1 m3)

2005

1,50 zł

1,50 zł

34,00 zł

2006

1,60 zł

1,60 zł

38,26 zł

2007

1,60 zł

1,60 zł

38,26 zł

2008

1,70 zł

1,90 zł

51,00 zł

2009

1,87 zł

2,15 zł

63,73 zł Saniko

2010

2,15 zł

2,99 zł

63,73 zł Saniko

2011

2,31 zł

3,25 zł

63,73 zł Saniko

2012                     

2,43 zł

3,59 zł

7,00 zł za pojemnik 110 litrowy – Saniko

2013

2,53 zł

4,09 zł

Opłata za segregowane odpady komunalne 10 zł od osoby, 20 zł od osoby za odpady niesegregowane

2014

2,59 zł

4,35 zł

Opłata za segregowane odpady komunalne 10 zł od osoby, 20 zł od osoby za odpady niesegregowane

2015

2,59 zł

4,35 zł

Opłata za segregowane odpady komunalne 10 zł od osoby, 20 zł od osoby za odpady niesegregowane

2016

2,78 zł

4,63 zł

Opłata za segregowane odpady komunalne 10 zł od osoby, 20 zł od osoby za odpady niesegregowane        

2017

2,92

4,86

Opłata za segregowane odpady komunalne 10 zł od osoby, 20 zł od osoby za odpady niesegregowane                            

2018

 

2,92

5,05

Opłata za segregowane odpady komunalne 12 zł od osoby, 24 zł od osoby za odpady niesegregowane                            

2019

 

2,92

5,32

Opłata za segregowane odpady komunalne 12 zł od osoby, 24 zł od osoby za odpady niesegregowane                            

2020

2,92

5,60

Opłata za segregowane odpady komunalne 16 zł od osoby, 64 zł od osoby za odpady niesegregowane     

2021

2,92

5,60

Opłata za segregowane odpady komunalne 25 zł od osoby, 100 zł od osoby za odpady niesegregowane, z tytułu posiadania kompostownika 24 zł od osoby                    

2022

3,18

6,08

Opłata za segregowane odpady komunalne 28 zł od osoby, 112 zł od osoby za odpady niesegregowane, z tytułu posiadania kompostownika 27 zł od osoby                    

2023

3,19

6,12

Opłata za segregowane odpady komunalne 30 zł od osoby, 120 zł od osoby za odpady niesegregowane, z tytułu posiadania kompostownika 29 zł od osoby