Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska zawierające azbest umieszczone są na stronie

www.bazaazbestowa.gov.pl