Do czasu wdrożenia informatycznego rozwiązania umożliwiającego bieżące śledzenie, poprzez internet, stanu zaawansowania załatwiania konkretnego indywidualnego wniosku, podania, informacje takie udzielane są drogą telefoniczną.


  • Ewidencja działalności gospodarczej  0542842030
    Gospodarka nieruchomościami 0542842 023
  • Budownictwo i Ochrona Środowiska 0542842 023
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0542842 029
  • Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, sprawy wojskowe 0542842 028
    Świdczenia Rodzinne 0542842031