1. Wymagane dokumenty:
- wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
- załączniki: akt zawarcia związku małżeńskiego
- akt urodzenia dziecka
- zaświadczenie o dochodach małżonki (jeżeli pracuje)
- zaświadczenie z uczelni (jeżeli się uczy- studia dzienne stacjonarne)
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (jeżeli nie pracuje)
- zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu służby lub karta powołania wydana przez WKU we Włocławku
2. Opłaty:
nie pobiera się
3. Termin odpowiedzi:
do 30-tu dni

Osoba prowadząca sprawę:
Grażyna Misiak
Urząd Miasta Kowala
pok. nr 9
tel. 0*(54) 2842 028

Tryb odwoławczy:
przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Uwagi:
- wniosek może złożyć osobiście żołnierz (czy poborowy posiadający kartę powołania) lub żona żołnierza
- w przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawcę wzywa się do ich uzupełnienia i przesłania pocztą lub złożenia w sekretariacie wydziału