Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) Burmistrz Miasta Kowal zamieszcza wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Zainteresowani mogą składać uwagi do wniosku w postaci papieowej na adres: Urząd Miasta Kowal, ul. Piwna 24, 87-820 Kowal lub elektronicznej za pomocą środkow komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.