Mieszkańcy miasta Kowal w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazać odpady komunalne do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Adres PSZOK: ul. Dobiegniewska, 87-820 Kowal

Godziny otwarcia: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 1000 -1800

Przyjmowane są następujące posegregowane odpady od mieszkańców:

1)      odpady niebezpieczne, chemikalia

2)      odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

3)      przeterminowane leki,

4)      zużyte opony (w ilości 4 szt. na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym),

5)      zużyte baterie i akumulatory,

6)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7)  meble i inne odpady wielkogabarytowe (maks. 200 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym),

8)      odpady budowlane i rozbiórkowe (maks. 1000 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym),

9)      popiół,

10)   tekstylia i odzież

  

Uprzejmie informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowalu przyjmuje opony tylko z samochodów osobowych.

 Nie będą przyjmowane opony z pojazdów ciężarowych i ciągników rolniczych.