Pismo: ZP.271.16.2022                                                                         Kowal dnia: 2022-11-17

Zamawiający:

Gmina Miasto Kowal

ul. Piwna 24

87-820 Kowal

 

                                                                                                                                                                              

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy postępowania Sukcesywne dostawy kostki betonowej i krawężników wraz

z transportem do Kowala

 

 

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

Nr oferty

Nazwa, imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte

Cena oferty

 

 

Termin dostawy

1

HGS sp. z o.o. ul. Owsiana 2, 87-134 Czarnowo NIP 8792723941

103.096,76

7 dni

 

 

 

Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Miasta Kowal