Pismo: ZP.271.7.2021                                                                           Kowal dnia: 2021-10-01

 

                                                                                                                               

                                                                                   

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy postępowania: Rozbudowa oraz poszerzenie drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Kowalu - odcinek nr 1 przy cmentarzu

 

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

Nr oferty

Nazwa, imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte

Cena oferty

Okres gwarancji i rękojmi

1

Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podralski Krojczyn 64a, 87-610, Dobrzyń nad Wisłą

85 835,55 zł

5 lat

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "LUX-DOM" sp. z o.o.  ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek

146 548,35  

5 lat

 

 

Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Miasta Kowal