Szanowni Państwo

Poniższy dział dotyczy podstawowej dziedziny funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego jaką są finanse danego miasta czy gminy. Ze względu na zasadę jawności i przejrzystości finansów publicznych wszystkie dane dotyczące gospodarki finansowej miasta muszą być jawne. Mam nadzieję, że wszelkie potrzebne dane finansowe są zaprezentowane w sposób jasny i czytelny. W przypadku jednak jakichkolwiek wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem

Jolanta Jagoda

Skarbnik Miasta

skarbnik@kowal.eu