MIASTO KOWAL

NAZWA GMINY - Kowal

RODZAJ  miejska

LOKALIZACJA woj. kujawsko - pomorskie, powiat włocławski

KOD 87-820

MIEJSCOWOŚĆ Kowal

GODZINY PRACY URZĘDU :

Poniedziałek - 7.00-15.00

Wtorek - 8.00-16.00

Środa - 7.00-15.00

Czwartek - 7.00-15.00

Piątek - 7.00-15.00

KONTAKT

tel. +48 54 2841-255, 54 2841 - 330 tel./fax. 54 2842 - 231, e-mail:kowal@kowal.eu
http://www.kowal.eu

Skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Miasta Kowal - /50/skrytka, /50/skrytkaESP
 
BURMISTRZ MIASTA mgr Eugeniusz Gołembiewski , Telefon: 54 2841- 255,
54 2841 330

SEKRETARZ MIASTA  inż. Szymon Struciński, Telefon: 54 2841 - 255,  54 2841 330

SKARBNIK MIASTA mgr inż.  Jolanta Jagoda, Telefon: 54 2842 - 025,

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA mgr Krzysztof Pasiecki, Telefon: 54 2841 - 255, 54  2841 330

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA Magdalena Milczarek,
Telefon: 54 2841 - 255, 54 2841 330


Nasz adres 
Gmina Miasto Kowal
ul. Piwna 24
87-820 Kowal

NIP 888-30-45-889

REGON 910866784

Konto: Bank Spółdzielczy w Kowalu

Nr konta do wpłat podatków i opłat lokalnych

74 9557 0006 0019 8000 2000 0002

Nr konta do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

09 9557 0006 0019 8000 2000 0008

Nr konta do wnoszenia opłat za wodę i ścieki

90 9557 0006 0019 8000 2000 0005

Nr konta do wpłat wadiów, kaucji gwarancyjnych i zabezpieczeń umów

63 9557 0006 0019 8000 2000 0006


Dane na dzień 31.12.2022 r.

  • liczba podmiotów gospodarczych - 232,
  • liczba gospodarstw rolnych - 248,

Dane na dzień 31.12.2022 r.

  • liczba mieszkańców - 3275, w tym kobiet: 1664, mężczyzn: 1611

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wprowadziliśmy Biuletyn Informacji Publicznej. Składa się on z części informacyjnej, ogólnodostępnej dla wszystkich zainteresowanych petentów, oraz z panelu administracyjnego dostępnego jedynie dla uprawnionych osób zajmujących się redagowaniem BIP w danej gminie.

Opracowując podmiotową stronę Biuletynu staraliśmy się rygorystycznie przestrzegać wymogów i standardów wyznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 17 maja 2002 r. sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619). Efektem naszej pracy jest powstały szablon graficzny wraz z przejrzystym sposobem prezentowania informacji publicznych zgromadzonych w Biuletynie oraz przygotowanym menu podmiotowym gminnego BIP. Sprawny sposób wyszukiwania danej informacji oraz praktyczność nawigacji, uzyskaliśmy dzięki wykorzystaniu do budowy Biuletynu technologii PHP i aplikacji bazodanowej mySQL. Proponowane rozwiązanie gwarantuje jednocześnie standardy bezpieczeństwa związane z autoryzowanym dostępem do panelu administracyjnego.

Z poważaniem
Pracownicy Urzędu Miasta Kowala