Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory na Prezydenta RP 2020
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2019
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2020
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3980719
od 23 czerwca 2005

MIASTO KOWAL

NAZWA GMINY - Kowal

RODZAJ  miejska

LOKALIZACJA woj. kujawsko - pomorskie, powiat włocławski

KOD 87-820

MIEJSCOWOŚĆ Kowal

GODZINY PRACY URZĘDU :

Poniedziałek - 7.00-15.00

Wtorek - 8.00-16.00

Środa - 7.00-15.00

Czwartek - 7.00-15.00

Piątek - 7.00-15.00

KONTAKT

tel. +48 54 2841-255, 54 2841 - 330 tel./fax. 54 2842 - 231, e-mail:kowal@kowal.eu
http://www.kowal.eu

Skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Miasta Kowal - /50/skrytka, /50/skrytkaESP
 
BURMISTRZ MIASTA mgr Eugeniusz Gołembiewski , Telefon: 54 2841- 255,
54 2841 330

SEKRETARZ MIASTA  inż. Szymon Struciński, Telefon: 54 2841 - 255,  54 2841 330

SKARBNIK MIASTA mgr inż.  Jolanta Jagoda, Telefon: 54 2842 - 025,

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA mgr Krzysztof Pasiecki, Telefon: 54 2841 - 255, 54  2841 330

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA Magdalena Milczarek,
Telefon: 54 2841 - 255, 54 2841 330


Nasz adres 
Gmina Miasto Kowal
ul. Piwna 24
87-820 Kowal

NIP 888-30-45-889

REGON 910866784

Konto: Bank Spółdzielczy w Kowalu

Nr konta do wpłat podatków i opłat lokalnych

74 9557 0006 0019 8000 2000 0002

Nr konta do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

09 9557 0006 0019 8000 2000 0008

Nr konta do wnoszenia opłat za wodę i ścieki

90 9557 0006 0019 8000 2000 0005

Nr konta do wpłat wadiów, kaucji gwarancyjnych i zabezpieczeń umów

63 9557 0006 0019 8000 2000 0006


Dane na dzień 31.12.2019 r.

  • liczba podmiotów gospodarczych - 267,
  • liczba gospodarstw rolnych - 146,

Dane na dzień 31.12.2019 r.

  • liczba mieszkańców - 3456, w tym kobiet: 1734, mężczyzn: 1722

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wprowadziliśmy Biuletyn Informacji Publicznej. Składa się on z części informacyjnej, ogólnodostępnej dla wszystkich zainteresowanych petentów, oraz z panelu administracyjnego dostępnego jedynie dla uprawnionych osób zajmujących się redagowaniem BIP w danej gminie.

Opracowując podmiotową stronę Biuletynu staraliśmy się rygorystycznie przestrzegać wymogów i standardów wyznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 17 maja 2002 r. sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619). Efektem naszej pracy jest powstały szablon graficzny wraz z przejrzystym sposobem prezentowania informacji publicznych zgromadzonych w Biuletynie oraz przygotowanym menu podmiotowym gminnego BIP. Sprawny sposób wyszukiwania danej informacji oraz praktyczność nawigacji, uzyskaliśmy dzięki wykorzystaniu do budowy Biuletynu technologii PHP i aplikacji bazodanowej mySQL. Proponowane rozwiązanie gwarantuje jednocześnie standardy bezpieczeństwa związane z autoryzowanym dostępem do panelu administracyjnego.

Z poważaniem
Pracownicy Urzędu Miasta Kowala