Urząd Miasta w Kowalu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Zamówienia publiczne » Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Infromacja o wyborze najkorzystneijszej oferty na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu Aktywne społeczeństwo na tgerenie Gminy Miasto Kowal

 

 

 

                                                                                                                      Kowal, dnia 2018.06.12.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu "Aktywne społeczeństwo na terenie Gminy Miasto Kowal" nr wniosku RPKP.09.02.01-04-0016/17 w ramach Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

            Gmina Miasto Kowal, 87-820 Kowal ul. Piwna 24 informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursów zawodowych  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Nazwa oferenta:           Centrum Edukacji i Kultury

                                     "Zenit" Ryszard Girczyc

                                      87-800 Włocławek ul. Młynarska 1a/3

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

 Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Miasta Kowal

Załączone dokumenty
  doc01926120180613090941 (140.4kB)        
Redaktor: Szymon Struciński Źródło: Eugeniusz Gołembiewski
Utworzony: 2018-06-13 10:12:38 Ostatnia zmiana: 2018-06-13 10:14:25