Urząd Miasta w Kowalu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Informacje ogólne » Charakterystyka ogólna


Kowal -  rodzinne miasto króla Kazimierza Wielkiego oraz wybitnego współczesnego aktora Jana Nowickiego. Małe miasto w sercu Polski, położone w sąsiedztwie lasów i jezior Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się w odległości 15 km na południe od Włocławka, przy skrzyżowaniu międzynarodowej trasy E-75 (droga krajowa nr 1 Gdańsk- Łódź-Cieszyn) z drogą wojewódzką Inowrocław-Gostynin-Warszawa. Zajmuje powierzchnię 4.7 km, zamieszkałą przez 3500 osób.
Miasto pełni funkcję wiodącego ośrodka usługowo-handlowego dla okolicznych gmin. Atutem gospodarczym miasta jest wykwalifikowana kadra w branżach: metalowej, stolarskiej i odzieżowej, a także zaplecze surowcowe w postaci zasobów drewna i płodów rolnych. Atutem Kowala jest obwodnica, która odciążyła ruch na terenie miasta, zaś w odległości zaledwie 2 km, przebiegać będzie autostrada wraz z węzłem Kowal. Miasto posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną (w tym bardzo dobrą sieć  dróg, chodników, wodociągów i kanalizacji). Kowal jest objęty zasięgiem wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej, a oprócz tego w ostatnich latach został całkowicie stelefonizowany w zakresie sieci stacjonarnej. Wiąże się również z tym stały dostęp do internetu. W najbliższym czasie planowana jest gazyfikacja miasta. W Kowalu funkcjonują: Bank Spółdzielczy, delegatura Powiatowego Urzędu Pracy, dwie szkoły ponadgimnazjalne, zakłady branży metalowej i szklarskiej, a także obsługujące Kowal i okoliczne gminy służby: drogowe, telekomunikacyjne, energetyczne, a także policja i podstacja pogotowia ratunkowego. Nad zdrowiem mieszkańców czuwają również trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Od 1997 r. istnieje w Kowalu Dom Pomocy Społecznej, w którym zamieszkuje ponad 60 osób w większości chorujących na stwardnienie rozsiane. Dom wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny.
Samorząd Kowala jest otwarty i przyjaźnie nastawiony do nowych mieszkańców i inwestorów, którzy lokując tu swoje firmy czy budując domy zapewniają Kowalowi rozwój. Przedsiębiorczości sprzyjają również ulgi podatkowe i inwestycyjne. Szczególnie pożądane są inwestycje nieuciążliwe dla środowiska, w tym również budownictwo mieszkaniowe, które intensywnie rozwija się w ostatnich latach na obrzeżach miasta.

Redaktor: Karol Bednarek Źródło: Karol Bednarek
Utworzony: 2006-04-20 13:19:46 Ostatnia zmiana: 2010-09-30 14:48:30