Urząd Miasta w Kowalu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miasta » Pracownicy Urzędu Miasta

Wykaz pracowników Urzędu Miasta

Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Miasta

e-mail: kowal@kowal.eu

tel. 54 2842 255, 54 2841 330

 

Szymon Struciński

Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta

e-mail: sekretarz@kowal.eu

tel. 54 2842 021

 

Karol Bednarek

Skarbnik Miasta

e-mail: skarbnik@kowal.eu

tel. 54 2842 025

 

Jolanta Jagoda

Zastępca Skarbnika

e-mail: jagoda@kowal.eu

tel. 54 2842 033

 

Danuta Zakrzewska

Inspektor ds. Księgowości

e-mail: woda@kowal.eu

tel. 54 2842 027

 

Anna Zglińska

Inspektor ds. Księgowości

e-mail: kowal.m@bg.jst.net.pl

tel. 54 2842 027

 

Małgorzata Piszczan

Inspektor ds. Podatków i Opłat Lokalnych

e-mail: podatki@kowal.eu

tel. 54 2842 030

 

Sylwia Kaźmierczak

Inspektor ds. Działalności Gospodarczej, Podatków i Opłat Lokalnych

e-mail: dzialnosc@kowal.eu

tel. 54 2842 030

 

Aleksandra Zbonikowska

Inspektor ds. Budownictwa i Ochrony Środowiska

e-mail: budownictwo@kowal.eu

tel. 54 2842 023

 

Mirosława Murawska

Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami

e-mail: murawska@kowal.eu

tel. 54 2842 023

 

Anna Alabrudzińska

Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami

tel. 535 366 672

 

Ewelina Trafisz

Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu, Promocji Miasta i Archiwum

e-mail: kowal@kowal.eu

tel. 54 2842 255, 54 2841 330

 

Grażyna Snopkowska

Inspektor ds. Obsługi Rady, Promocji Miasta i Kadr

e-mail:promocja@kowal.eu

tel. 54 2842 026

 

Edyta Dorsz

Kierownik USC

e-mail: usc@kowal.eu

tel. 54 2842 028

 

Grażyna Misiak

Zastępca Kierownika USC

Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Wojskowych i OC

e-mail: misiak@kowal.eu

tel. 54 2842 028

 

Robert Piszczan

Kierownik Referatu ds. Eksploatacji i Utrzymania Urządzeń Komunalnych, Dróg i Zieleni Miejskiej

e-mail: rgk@kowal.eu

tel. 54 2842 035, 54 2841 970

 

Anna Kilichowska

Kierownik Referatu ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

e-mail: rodzinne@kowal.eu

tel. 54 2842 031

 

Patryk Han

Informatyk

Inspektor ds. Świadczeń Wychowawczych

e-mail: informatyk@kowal.eu

tel. 54 2842 031

 

PRACOWNICY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

 

Jacek Domżał

Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

e-mail: zgkimkowal@pro.onet.pl

tel. 54 2842 035, 54 2841 970

 

Agnieszka Szefler

Księgowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

e-mail: mieszkaniowe@kowal.eu

tel. 54 2842 034, 54 2842 333

 

 

PRACOWNICY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Jadwiga Giełdzińska

Kierownik MOPS

e-mail: mopskowal@pro.onet.pl

tel. 54 2842 029

 

Urszula Maziuk

Pracownik Socjalny

e-mail: mopskowal@pro.onet.pl

tel. 54 2842 029

 

Jolanta Gołębiewska

Pracownik Socjalny

e-mail: mopskowal@pro.onet.pl

tel. 54 2842 029

 

Redaktor: Marta Słodkiewicz Źródło: Eugeniusz Gołembiewski
Utworzony: 2016-02-11 13:04:46 Ostatnia zmiana: 2018-04-17 14:52:09