Urząd Miasta w Kowalu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Finanse miasta

Finanse miasta

 Szanowni Państwo

Poniższy dział dotyczy podstawowej dziedziny funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego jaką są finanse danego miasta czy gminy. Ze względu na zasadę jawności i przejrzystości finansów publicznych wszystkie dane dotyczące gospodarki finansowej miasta muszą być jawne. Mam nadzieję, że wszelkie potrzebne dane finansowe są zaprezentowane w sposób jasny i czytelny. W przypadku jednak jakichkolwiek wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem

Karol Bednarek

Skarbnik Miasta

skarbnik@kowal.eu


AKTUALNOŚCI

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu <<< PATRZ >>>

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 <<< PATRZ >>>

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowal <<< PATRZ >>>

Projekt budżetu na rok 2018  <<<PATRZ>>>

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2034  <<< PATRZ >>>


Dane zostały uporządkowane w sposób chronologiczny poszczególnymi latami.

 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

 2012

 2011
 2010
 2009
 2008
 2007

 2006

 2005

 

Redaktor: Karol Bednarek Źródło: Karol Bednarek
Utworzony: 2012-09-26 10:29:57 Ostatnia zmiana: 2018-01-11 14:34:46