Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3329103
od 23 czerwca 2005

Historia zmian artykułu
  2012-09-26 10:29:57   Karol Bednarek   Utworzenie
  2012-09-26 10:32:22   Karol Bednarek   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2012-09-26 10:35:46   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-09-26 10:47:10   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-09-26 10:51:03   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-09-26 10:55:31   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-09-26 10:58:28   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-09-26 11:00:13   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-09-26 11:01:06   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-09-26 11:02:14   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-09-26 11:24:41   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-10-03 08:34:15   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-10-03 08:35:32   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-11-27 09:00:19   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-11-27 13:03:46   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-11-27 13:49:31   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-11-27 13:57:55   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-12-03 12:59:54   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-12-18 10:51:38   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-12-18 11:10:02   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2012-12-31 12:30:47   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2013-02-27 14:34:03   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2013-05-10 09:20:12   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2013-05-10 10:26:40   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2013-06-07 12:37:00   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2013-10-01 14:13:18   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2013-11-19 13:55:36   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2013-11-19 14:00:26   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2013-11-19 14:03:20   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2013-11-19 14:48:23   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2013-12-03 11:20:33   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2014-01-29 11:38:05   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2014-01-29 11:40:19   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2014-05-15 14:45:21   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2014-12-12 13:36:37   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2014-12-12 13:43:44   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2015-02-12 12:05:19   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2015-04-02 09:23:03   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2015-09-16 14:51:56   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2015-11-27 14:38:31   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2015-11-27 14:41:51   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2016-04-02 09:39:16   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2016-04-02 09:39:55   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2016-07-22 09:58:58   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2016-08-24 11:44:00   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2016-09-06 09:59:27   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2016-09-06 10:01:04   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2016-11-15 09:40:10   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2016-11-25 09:55:15   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2017-04-06 11:06:55   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2017-09-15 11:00:45   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2017-11-27 09:26:58   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2017-11-28 09:04:57   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2017-11-28 09:10:28   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2018-01-11 14:34:46   Karol Bednarek   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kowala
  2018-04-18 14:09:55   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2018-04-18 14:11:58   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2018-09-11 11:24:40   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2018-09-11 11:27:56   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2018-09-11 11:34:28   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2018-09-11 11:37:19   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2018-11-26 13:20:08   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2018-11-26 13:28:09   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2018-11-26 13:37:09   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2019-01-04 12:15:18   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2019-04-02 14:13:50   Karol Bednarek   Aktualizacja
  2019-04-02 15:10:33   Karol Bednarek   Aktualizacja