Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Zespół Szkół Samorządowych w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
Pomoc
Statystyki


2568032
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta » Protokoły z kadencji Rady Miasta 2014-2018 » Sesja z dnia 9 września 2016 r. Wersja do druku

XXII Sesja Rady Miasta Kowal z dnia 9 września 2016 r.
Załączone dokumenty
  Protokół Nr XXII z sesji Rady Miasta Kowal z dn 9 września 2016 r. (5.1MB) pobierz pokaż
  Zalącznik nr 11_Protokól 9 2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kowal z dn 02 08 2016 r. (1.3MB) pobierz pokaż
  Załacznik 2_Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2016 (826.6kB) pobierz pokaż
  Załacznik Nr 1_Lista obecności (1.3MB) pobierz pokaż
  Załacznik Nr 2 (1.3MB) pobierz pokaż
  Załacznik Nr 2a (3.2MB) pobierz pokaż
  Załacznik Nr 4_Proponowane zmainy w budżecie (3.9MB) pobierz pokaż
  Załacznik Nr 5_Uchwała nr XXII 145 2016 r. (40.9MB) pobierz pokaż
  Załacznik Nr 5_Uchwała nr XXII 146 2016 (17.9MB) pobierz pokaż
  Załacznik nr 7_Uchwała Nr XXII 2016 Rady Miasta Kowal z dn 9 września 2016 r. (2.7MB) pobierz pokaż
  Załacznik Nr 8 Uchwała Nr XXII 148 2016 r. Rady Masta Kowal z dn 9 września 2016 (2.4MB) pobierz pokaż
  Załacznik Nr 9 Uchwała Nr XXII 149 2016 r. z dnia 9 września 2016 r (2.2MB) pobierz pokaż
  Załacznik Nr 10 Uchwała Nr XXII 150 2016 Rady Miasta Kowal z dn 9 września 2016 r (2.4MB) pobierz pokaż
  Załącznik do Uchwały Nr XXII_148_2016 - Gminny Program Rewitalizacji (3.1MB) pobierz pokaż
  Załącznik do Uchwały Nr XXII_149_2016 - Strategia Rozwoju Gminy (2.1MB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 3_ protokól nr 10 2016 r. (1.3MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Szymon Struciński, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Struciński, Data wprowadzenia: 2017-03-13 09:54:47, Zatwierdził do publikacji: Szymon Struciński, Data publikacji 2017-03-13 10:11:24, Ostatnia zmiana: 2017-03-13 10:11:30, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 56