Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3329187
od 23 czerwca 2005
Zamówienia publiczne » Przetargi » Infromacja z otwarcia ofert

Artykuły
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Odbiór i zagospodarowanie miejskich odpadów z terenu Miasta Kowal
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Kowal
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Kowal
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zakup i sukcesywne dostawy piasku naturalnego, piasku płukanego i pospółki wraz z usługą transportową dla Gminy Miasto Kowal
  Infromacja z otwarcia ofert na Sukcesywne dostawy cementu portlandzkiego
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2020r.
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego wraz z transportem w sezonie 2018/2019 w ilości do 180 m3 dla jednostek Gminy Miasta Kowal
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Przebudowa kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim w Kowalu u zbiegu dróg powiatowych: ul. Kołłątaja
  P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w Kowalu
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.11.2018r. do 31.10.2019r.
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Przebudowa kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim w Kowalu u zbiegu dróg powiatowych: ul. Kołłątaja i Dobiegniewskiej
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dostawa kontenerów i pojemników w ramach zadania pn. "Rozbudowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowalu"
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dostawa samochodu do transportu odpadów w ramach zadania pn. Rozbudowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowalu
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dostawa kontenerów i pojemników w ramach zadania pn. "Rozbudowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowalu"
  Rozbudowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowalu wraz z montażem wagi
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zakup i sukcesywne dostawy piasku naturalnego, piasku płukanego i pospółki wraz z usługą transportową dla Gminy Miasto Kowal
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Sukcesywne dostawy cementu portlandzkiego
  Rozbudowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowalu wraz z montażem wagi
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Przebudowa drogi gminnej w centrum Kowala - ul. Matejki
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Przebudowa drogi gminnej w centrum Kowala - ul. Matejki
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Przebudowa drogi gminnej w centrum Kowala - ul. Matejki
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego wraz z transportem w sezonie 2017/2018 w ilości do 180 m3 dla jednostek Gminy Miasta Kowal..
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Przebudowa drogi gminnej w centrum Kowala - ul. Matejki
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zakup i sukcesywne dostawy cegły brukowej klinkierowej wraz z transportem do Kowala
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Odbiór i zagospodarowanie miejskich odpadów z terenu Miasta Kowala
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Termomodernizacja budynków ZGM przy ulicy Kościuszki 14, Piłsudskiego 25, Kopernika 35A, B, C w Kowalu
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasto Kowal
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Sukcesywne dostawy betonowych kostek brukowych, krawężników i obrzeży wraz z transportem do Kowala - postępowanie nr 2
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji przez Gminę Miasto Kowal
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2018r
  Informacja z otwarcia opfert na Budowa wiaty zadaszonej nad składowiskiem osadu na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Kowalu - postępowanie nr 2
  Infromacja z otwarcia ofert na Sukcesywne dostawy betonowych kostek brukowych wraz z transportem do Kowala
  Infromacja z otwarcia ofert na Malowanie elewacji budynków oświatowych przy ul. Piwnej 20 w Kowalu
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Budowa wiaty zadaszonej nad składowiskiem osadu na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Kowalu
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH na Sukcesywne dostawy cementu portlandzkiego
  Infromacja z otwarcia ofert na cement
  Informacja z otwarcia ofert na piasek
  Informacja z otwarcia orfert na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów Gminy Miasta Kowal
  Informacja z otwarcia ofert na Zakup koparko-ładowarki do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz do zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Kowalu - etap I
  Inforamcja z otwarcia ofert na olej opałowy