Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
Pomoc
Statystyki


3018886
od 23 czerwca 2005
Informacje ogólne » Charakterystyka ogólna Wersja do druku


Kowal -  rodzinne miasto króla Kazimierza Wielkiego oraz wybitnego współczesnego aktora Jana Nowickiego. Małe miasto w sercu Polski, położone w sąsiedztwie lasów i jezior Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się w odległości 15 km na południe od Włocławka, przy skrzyżowaniu międzynarodowej trasy E-75 (droga krajowa nr 1 Gdańsk- Łódź-Cieszyn) z drogą wojewódzką Inowrocław-Gostynin-Warszawa. Zajmuje powierzchnię 4.7 km, zamieszkałą przez 3500 osób.
Miasto pełni funkcję wiodącego ośrodka usługowo-handlowego dla okolicznych gmin. Atutem gospodarczym miasta jest wykwalifikowana kadra w branżach: metalowej, stolarskiej i odzieżowej, a także zaplecze surowcowe w postaci zasobów drewna i płodów rolnych. Atutem Kowala jest obwodnica, która odciążyła ruch na terenie miasta, zaś w odległości zaledwie 2 km, przebiegać będzie autostrada wraz z węzłem Kowal. Miasto posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną (w tym bardzo dobrą sieć  dróg, chodników, wodociągów i kanalizacji). Kowal jest objęty zasięgiem wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej, a oprócz tego w ostatnich latach został całkowicie stelefonizowany w zakresie sieci stacjonarnej. Wiąże się również z tym stały dostęp do internetu. W najbliższym czasie planowana jest gazyfikacja miasta. W Kowalu funkcjonują: Bank Spółdzielczy, delegatura Powiatowego Urzędu Pracy, dwie szkoły ponadgimnazjalne, zakłady branży metalowej i szklarskiej, a także obsługujące Kowal i okoliczne gminy służby: drogowe, telekomunikacyjne, energetyczne, a także policja i podstacja pogotowia ratunkowego. Nad zdrowiem mieszkańców czuwają również trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Od 1997 r. istnieje w Kowalu Dom Pomocy Społecznej, w którym zamieszkuje ponad 60 osób w większości chorujących na stwardnienie rozsiane. Dom wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny.
Samorząd Kowala jest otwarty i przyjaźnie nastawiony do nowych mieszkańców i inwestorów, którzy lokując tu swoje firmy czy budując domy zapewniają Kowalowi rozwój. Przedsiębiorczości sprzyjają również ulgi podatkowe i inwestycyjne. Szczególnie pożądane są inwestycje nieuciążliwe dla środowiska, w tym również budownictwo mieszkaniowe, które intensywnie rozwija się w ostatnich latach na obrzeżach miasta.


Informację wytworzył: Karol Bednarek, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Karol Bednarek, Data wprowadzenia: 2006-04-20 13:19:46, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2010-09-30 14:48:30, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 9020