Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3326470
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta » Protokoły z kadencji Rady Miasta 2010-2014 » Sesja z dnia 30 grudnia 2010 Wersja do druku

PROTOKÓŁ Nr 3 z III sesji Rady Miasta Kowala w dniu 30 grudnia 2010r.
Załączone dokumenty
  zał1 lista obecności Radnych na III sesji Rady Miasta Kowala w dniu 30.12.2010r. (57.9kB) pobierz pokaż
  zał2 (69.9kB) pobierz pokaż
  zał3 spis czynności-decyzja środowiskowa (983.2kB) pobierz pokaż
  zał4 (115.3kB) pobierz pokaż
  zał5 (145.4kB) pobierz pokaż
  zał6 dotyczy- oferta na dostawę Internetu (138.3kB) pobierz pokaż
  zał 7 działalność bieżąca z zakresu zamówień publicznych i inwestycji (79.5kB) pobierz pokaż
  zał 8 . UCHWAŁA NR III_6_2010 RADY MIASTA KOWALA Z DNIA 30 GRUDNIA 2010R (3.6MB) pobierz pokaż
  zał 9 . UCHWAŁA NR III_7_2010 RADY MIASTA KOWALA Z DNIA 30 GRUDNIA 2010R (689.1kB) pobierz pokaż
  zał 10 . UCHWAŁA NR III_8_2010 RADY MIASTA KOWALA Z DNIA 30 GRUDNIA 2010R (2.1MB) pobierz pokaż
  zał 11 . UCHWAŁA NR III_9_2010 RADY MIASTA KOWALA Z DNIA 30 GRUDNIA 2010R (254.9kB) pobierz pokaż
  zał 12 . UCHWAŁA NR III_10_2010 RADY MIASTA KOWALA Z DNIA 30 GRUDNIA 2010R (256.7kB) pobierz pokaż
  zał13_UCHWAŁA NR III_11_2010 RADY MIASTA KOWALA Z DNIA 30 GRUDNIA 2010R (1.2MB) pobierz pokaż
  zał 14 . UCHWAŁA NR III_12_2010 RADY MIASTA KOWALA Z DNIA 30 GRUDNIA 2010R (330.9kB) pobierz pokaż
  zał 15 . UCHWAŁA NR III_13_2010 RADY MIASTA KOWALA Z DNIA 30 GRUDNIA 2010R (733.7kB) pobierz pokaż
  zał 16 . UCHWAŁA NR III_14_2010 RADY MIASTA KOWALA Z DNIA 30 GRUDNIA 2010R (566.4kB) pobierz pokaż
  zał 17_UCHWAŁA NR III_15_2010 RADY MIASTA KOWALA Z DNIA 30 GRUDNIA 2010R (58.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marek Giergielewicz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Struciński, Data wprowadzenia: 2011-04-01 08:44:04, Zatwierdził do publikacji: Szymon Struciński, Data publikacji 2011-04-01 08:48:48, Ostatnia zmiana: 2011-04-01 08:49:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 751