Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
Pomoc
Statystyki


2834774
od 23 czerwca 2005
Zamówienia publiczne » Umowy w sprawach zamówień publicznych » 2009

Artykuły
  Umowa na zakup i sukcesywne dostawy żwiru, piasku naturalnego,piasku płukanego i pospółki wraz z transportem
  Umowa na dostawę ławek i koszy wraz z montażem w parku im.Kazimierza Wielkiego
  Umowa na dostawę rur kanalizacyji zewnętrznej
  Umowa na sukcesywne dostawy oleju opałowego
  Umowa na urządzenie terenów zielonych w parku im. Kazimierza Wielkiego
  Umowa o kredyt na realizację zadania "Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu mieszkaniowym Na Górce - przedłużenie ulicy Piwnej"
  Umowa o kredyt przeznaczony na realizację zadania "Urządzenie parku im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu"
  Umowa o kredyt przeznaczony na realizację zadania "Poprawa układu komunikacyjnego w Kowalu - budowa ul. Bł. Dominika Jędrzejewskiego"
  Umowa na zakup i sukcesywne dostawy żwiru, piasku rzecznego i pospółki wraz z transportem
  Umowa na wykonanie wymiany stolaki okiennej drewnianej na PCV w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Kowal
  Umowa na sukcesywne dostawy kostki betonowej i obrzeży wraz z transportem
  Umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacjami inwestycji
  Umowa na wykonanie nawierzchni parkowch z powierzonego materiału w Parku im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Umowa na wykonanie automatycznego systemu nawadniania w Parku im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Umowa na wykonanie termomodernizacji budynku dworca autobusowego w Kowalu
  Umowa na poprawę układu komunikacyjnego w Kowalu - budowa ul. bł. Dominika Jędrzejewskiego
  Umowa na wykonanie budowy układu komunikacyjnego na osiedlu mieszkaniowym "Na Górce" - przedłużenie ulicy Piwnej"
  Umowa na wykonanie oświetlenia na terenie Parku im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Umowa na sukcesywne dostawy kostki betonowej, granitowej i krawężnika kamiennego wraz z transportem
  Umowa na sukcesywne dostawy kostki betonowej, krawężników i obrzeży wraz z transportem
  Umowa na sukcesywne dostawy cementu portlandzkiego PN-EN 197-1-CEM II/B 32,5R workowany po 25 kg na paletach, foliowany wraz z dostawą do zamawiającego i rozładunkiem
  Umowa o prowadzenie Klubu Abstynenckiego - PUCHATEK - dla młodzieży i ludzi dorosłych w Kowalu
  Umowa na sukcesywne dostawy kostki betonowej i obrzeży wraz z transportem
  Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wodociagu i kanalizacji