Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3324659
od 23 czerwca 2005
Ochrona Środowiska » Informacje o Środowisku » B - decyzje, postanowienia, wskazania lokalizacyjne

Kategorie
  2010 (1)
  2011 (1)
  2012 (1)
  2013 (1)
  2014 (1)
  2015 (1)
  2016 (1)
  2017 (1)
  2018 (1)
Artykuły
  postanowienie o zawieszeniu postepowania - rewitalizacja centrum Kowala
  Postanowienie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr WLO 0401A operatora P4 na terenie dz. 1139/8 przy ul. Dobiegniewskiej w Kowalu,
  Decyzja o umorzeniu postępowania środowiskowego dla PHU Master Wojciech Wujkowski
  Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla budowy Zakładu Produkcyjnego WIKA Polska S.A.
  umorzenie postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr WLO 0401A operatora P4
  Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr WLO 0401A operatora P4
  Postanowienie, że nie ma uzasadnienia wdrażanie procedur przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr WLO 0401A operatora P4
  Podjęcie postępowania w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr WLO 0401A operatora P4
  Zawieszenie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr WLO 0401A operatora P4 na terenie
  Postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr WLO 0401A operatora P4 na terenie dz. 1139/8 przy ul. Dobiegniewskiej w obrębie ewidencyjnym miasta Kowal
  Postanowienie o odmowie wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr WLO 0401A operatora P4 na terenie dz. 1139/8 przy ul. Dobiegniewskiej w obrębie ewidencyjnym
  Karta informacyjna o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym "Na Górce"
  Decyzja na wycinkę 3 topól
  O wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji paliwowej na terenie dz. 424/3, 425/6 przy ul. W. Polskiego w obrębie ewidencyjnym miasta Kowal.
  Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu dla przedsięwziecia - dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa "LUMAC" poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do hartowania szyb
  decyzja zezwalająca na usunięcie drzew - 6 Tuji
  Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew-1 topola
  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym Na Górce
  o zezwolenie na usunięcie drzew - 1 jesion
  Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew-1 topola
  decyzja, zezwolenie na usunięcie drzew-1 topola
  Wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 1 Żywotnik wschodni
  Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew -2 topole
  Wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew 1 jesion
  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach zgody na budowę hali
  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-przebudowa urzadzeń melioracyjnych i deszczowych na dz. komunalnej 1200
  wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 1 jesion
  wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 2 topole, 2 klony, 1kasztan, 1 jesion i 1 wiśnia wonna
  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka sieci wodociągowej przy ul Kościuszki
  wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 1 jesion i 1 brzoza
  wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 2 modrzewie
  wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 4 topole
  wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew -3 świerki i 3 jesiony
  wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 3 lipy i 2 jarzębiny
  wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 1 jesion
  wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 1 świerk