Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3324658
od 23 czerwca 2005
Ochrona Środowiska » Informacje o Środowisku » A - wnioski o wydanie decyzji

Kategorie
  2010 (1)
  2011 (1)
  2012 (1)
  2013 (1)
  2014 (1)
  2015 (1)
  2016 (1)
  2017 (1)
  2018 (2)
Artykuły
  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - Rewitalizacji centrum Kowala-przebudowa nawierzchni dróg
  o wydanie decyzji srodowiskowej - Utworzenie nowej linii do produkcji szyb zespolonych. Zakup dwóch centrów obróbki CNC
  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - budowa zakładu manometrów WIKA POLSKA SA
  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalu WIKA Polska S.A.
  budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr WLO 0401A operatora P4 na terenie dz. 1139/8 przy ul. Dobiegniewskiej w obrębie ewidencyjnym miasta Kowal
  Wniosek o wycinkę 3 topól
  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowala
  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - dywersyfikacja produkcji przedsiebiorstwa "LUMAC" poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do hartowania szyb w zakładzie w Kowalu
  o wydanie decyzji na usunięcie drzew - 6 Tuji
  Wniosek o wydanie decyzji srodowiskowej Budowa dróg na górce
  o wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 2 lipy
  o wydanie decyzji o zezwolenie na usuniecie drzew - 2 wierzby
  O wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew -jesion
  O wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji paliwowej dz. 424/3, 425/6 w m. Kowal
  wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na usuniecie drzew - 1 topola
  Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew - 1 topola
  Wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 1 Żywotnik wschodni
  Wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 2 topole
  Wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew -2 sosny
  budowia hali magazynu wyrobów gotowych szyb zespolonych na terenie działek nr 980/8 i 980/9 w m. Kowal
  O wydanie decyzji na usunięcie drzew - 1 jesion
  O wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 1 wierzba
  o wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew
  Przebudowa urządzeń melioracyjnych i deszczowych na działce komunalnej nr 1200 w m. Kowal
  o wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 2 topole, 2 klony, 1 kasztan, 1 wiśnia wonna
  O wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 1 jesion i 1 brzoza
  O wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 2 modrzewie
  O wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 4 topole
  wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew -3 świerki i 3 jesiony
  wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 3 lipy i 2 jarzębiny
  wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 1 jesion
  wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew - 1 świerk
  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka sieci wodociągowej przy ul Kościuszki