Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
Pomoc
Statystyki


2867303
od 23 czerwca 2005
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta » Uchwały 2003 - 2004

Kategorie
  Sesja z dnia 19 listopada 2002 r. (3)
  Sesja z dnia 3 grudnia 2002 r. (9)
  Sesja z dnia 30 grudnia 2002 r. (5)
  Sesja z dnia 12.marca 2003 r. (6)
  Sesja z dnia 22 marca 2003 r. (1)
  Sesja z dnia 29 kwietnia 2003 r. (7)
  Sesja z dnia 21maja 2003r. (7)
  Sesja z dnia 30 czerwca 2003 r. (7)
  Sesja z dnia 6 sierpnia 2003 r. (3)
  Sesja z dnia 25 sierpnia 2003 r. (3)
  Sesja z dnia 12 września 2003 r. (3)
  Sesja z dnia 28 października 2003 r. (3)
  Sesja z dnia 10 grudnia 2003 r. (5)
  Sesja z dnia 29 grudnia 2003 r. (3)
  Sesja z dnia 3 lutego 2004 r. (5)
  Sesja z dnia 16 marca 2004 r. (3)
  Sesja z dnia 22 kwietnia 2004 r. (7)
  Sesja z dnia 29 kwietnia 2004 r. (2)
  Sesja z dnia 24 czerwca 2004 r. (5)
  Sesja z dnia 30 lipca 2004 r. (3)
  Sesja z dnia 28 września 2004 r. (4)
  Sesja z dnia 3 grudnia 2004 r. (10)
  Sesja z dnia 10 grudnia 2004 r. (2)
  Sesja z dnia 29 grudnia 2004 r. (3)
Artykuły
  Uchwała Nr III/17/2003 Rady Miejskiej Kowala w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
  Uchwała Nr III/16/2003 Rady Miejskiej Kowala w sprawie utworzenia środka specjalnego przy jednostkach budżetowych oświaty.
  Uchwała Nr III/15/2003 Rady Miejskiej Kowala w sprawie wprowadzenia w punktach skupu metali na terenie miasta Kowala obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu.
  Uchwała Rady Miejskiej Kowala Nr III/14/2002 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2003.
  Uchwała Nr III/13/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/158/2001 Rady Miejskiej Kowala z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2002 rok
  Uchwała Nr II/12/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowala" oraz "Zasłużony dla Miasta Kowala".
  UCHWAŁA Nr II/10/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji:
  Uchwała Nr II/9/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów.
  Uchwała Nr II/8/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie podatku rolnego na 2003 r.
  Uchwała Nr II/7/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na rok 2003
  Uchwała Nr II/6/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia burmistrza
  UCHWAŁA Nr II/5/ 2002 z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie diet dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Uchwała Nr II/4/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2002 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej
  UCHWAŁA Nr I/3/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie powołania doraźnej komisji d/s zmian w Statucie Miasta
  UCHWAŁA Nr I/2/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  UCHWAŁA NR I/1/2002 Rady Miejskiej K o w a l a z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej