Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3322847
od 23 czerwca 2005
Kontrole » Kontrole » Kontrola doraźna gospodarki finansowej w oświacie przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w 2004 r. Wersja do druku

Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 20 - 23, 27 stycznia, 3 - 6, 10 - 12, 17 - 20, 26 - 27 lutego, 3 - 4 marca, 5 - 19 kwietnia, 20 - 21 maja 2004 r. udokumentowana protokółem z dnia 25 czerwca 2004 r. Zakres kontroli: Kontrola doraźna gospodarki finansowej
1. Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym,
2. Prawidłowość przyznawania i wypłacania dyrektorom jednostek oświatowych dodatków motywacyjnych i funkcyjnych,
3. Wykorzystanie środków przekazywanych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat we Włocławku z tytułu zawieranych umów ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej. Okres objęty kontrolą: lata 1999 - 2002

Załączone dokumenty
  Zarządzenie Nr 30/2003 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 28 listopada 2003 r. o przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej i powołaniu komisji kontrolnej (137.5kB) pobierz pokaż
  Kontrola wewnętrzna przeprowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 302003 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 28 listopada 2003 r (93.3kB) pobierz pokaż
  Pismo skierowane przez Burmistrza Miasta Kowala do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 17.12.2003 r (25.5kB) pobierz pokaż
  Pismo skierowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy do Burmistrza Miasta Kowala z dnia 20.02.2004 r (91.5kB) pobierz pokaż
  Pismo skierowane przez Burmistrza Miasta do Inspektoratu Edukacji i Sportu UM Kowal z dnia 03.09.2004 r (228.2kB) pobierz pokaż
  Pismo skierowane przez Burmistrza Miasta Kowala do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25.02.2004 r (177.1kB) pobierz pokaż
  Pismo skierowane przez Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal do RIO w Bydgoszczy z dnia 09.09.2004 r (275.7kB) pobierz pokaż
  Pismo skierowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy do Burmistrza Miasta Kowala z dnia 09.08.2004 r. (158.2kB) pobierz pokaż
  Pismo skierowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy do Burmistrza Miasta Kowala z dnia 20.02.2004 r. (80.2kB) pobierz pokaż
  Pismo skierowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy do Inspektoratu Eduacji i Sportu UM Kowal z dnia 09.08.2004 r. (79.4kB) pobierz pokaż
  Pismo z dnia 28.06.2004 r. skierowane przez Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal do RIO w Bydgoszczy zawierające wyjaśnienia Burmistrza Miasta do protokołu kontroli (828kB) pobierz pokaż
  Protokół kontroli (2MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Karol Bednarek, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Karol Bednarek, Data wprowadzenia: 2006-04-20 07:37:49, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2006-04-20 07:56:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2446