Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3341187
od 23 czerwca 2005
Ogłoszenia » Wybory parlamentarne 2011 Wersja do druku

OBWIESZCZENIE O OBWODACH WYBORCZYCH

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Kowala

z dnia 7 września 2011r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
z późn. zm.) podaję do wiadomości wyborców informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r.

 

NUMER OBWODU

GRANICE OBWODU

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI

1

ulice: Brzozowa, Cicha, Grabkowska, Klonowa, Kopernika, Krótka, część Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego do końca ulicy (w kierunku Łodzi), Lipowa, Leśna,
Marii Konopnickiej, część Marszałka Józefa Piłsudskiego
od nr 2 do nr 24 (tj. do ulicy Kościuszki), Młynarska, Okrężna, Poprzeczna, Świerkowa, Tylickiego, Wolska, Wojska Polskiego, Zielona

Świetlica na dworcu autobusowym

ul. K. Wielkiego 10

Kowal

tel. 663-749-661

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

 

2

ulice: Bankowa, Błogosławionego Dominika Jędrzejewskiego, Chrobrego, Długosza, Dobiegniewska, Dobrzyńska, Graniczna, Grodzka, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Kołłątaja, Kilińskiego, część Kościuszki od nr 1 do skrzyżowania z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, Księżnej Jadwigi, Łokietka, Mikołaja Reja, Matejki, Mickiewicza, Piastowska, część Marszałka Józefa Piłsudskiego
od nr 25 ( tj. od ulicy Kościuszki) do końca ulicy, Plac Rejtana, Piwna, Polna, Przylesie, Reymonta, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Szkolna, Śniadeckich, Traugutta, Zamkowa

Remiza O S P

ul. Zamkowa 4

Kowal

tel. 728-862-898

 

3

Dom Pomocy Społecznej

Świetlica
Domu Pomocy Społecznej
 ul. Kopernika 19

Kowal

tel. 54 284-18-65

 

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu
9 października 2011r. w godz. 700 - 2100.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.)
może głosować korespondencyjnie.

Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Miasta Kowal wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1.

 

BURMISTRZ

 

EUGENIUSZ GOŁEMBIEWSKI


Informację wytworzył: Eugeniusz Gołembiewski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Struciński, Data wprowadzenia: 2011-09-08 15:02:39, Zatwierdził do publikacji: Szymon Struciński, Data publikacji 2011-09-08 15:02:58, Ostatnia zmiana: 2011-09-08 15:03:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 670