Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Grunty
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
Pomoc
Statystyki


2860107
od 23 czerwca 2005
Ochrona Środowiska » Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski Wersja do druku

Wykaz wydanych obwieszczeń oraz publicznych informacji w sprawie postępowania środowiskowego dla PPHU Master Wojciech Wujkowski

Publicznie dostępny wykaz w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na;

Zmianie przeznaczenia obiektu budowlanego w związku z uruchomieniem działalności gospodarczej polegającej na odzyskiwaniu odpadów z tworzyw sztucznych na terenie dz. 980/30  przy ul. Kołłątaja  w obrębie ewidencyjnym miasta Kowal.

Inwestor: PPHU Master Wojciech Wujkowski ul. Kołłątaja 20, 87-820 Kowal .

 UWAGA - Aby przejżeć wybrane ogłoszenie należy kliknąć na link lub skopiować  adres  z kolumny "Adres strony www" do paska adresów przeglądarki internetowej.

  

z dnia 06.06.2014 o wycofaniu wniosku przez inwestora i umorzeniu postępowania, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski    http://www.kowal.bip.net.pl/?a=3982

 z dnia 28.03.2014 o niezałatwieniu sprawy w terminie i zawiadomieniu uzupełniającym, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski    http://www.kowal.bip.net.pl/?a=3842

 z dnia 29.01.2014 o niezałatwieniu sprawy w terminie i zawiadomieniu uzupełniającym, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski    http://www.kowal.bip.net.pl/?a=3789

z dnia 28.11.2013 o niezałatwieniu sprawy w terminie i zawiadomieniu uzupełniającym, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski  http://www.kowal.bip.net.pl/?a=3688

z dnia 25.09.2013 o niezałatwieniu sprawy w terminie i zawiadomieniu uzupełniającym, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski  http://www.kowal.bip.net.pl/?a=3627

z dnia 17.06.2013 o odwołaniu od postanowienia Burmistrza Miasta Kowal z dnia 16.05.2013 r. znak OŚB.7632-3/09/10/2011 http://www.kowal.bip.net.pl/?a=3510

z dnia 29.05.2013 o niezałatwieniu sprawy w terminie i zawiadomieniu uzupełniającym, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski  http://www.kowal.bip.net.pl/?a=3483

z dnia 16.05.2013 o niezaodmowie zawieszenia postępowania, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski  http://www.kowal.bip.net.pl/?a=3480

z dnia 29.03.2013 o niezałatwieniu sprawy w terminie i zawiadomieniu uzupełniającym, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski http://www.kowal.bip.net.pl/?a=3367

z dnia 30.01.2013 o niezałatwieniu sprawy w terminie i zawiadomieniu uzupełniającym, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski http://www.kowal.bip.net.pl/?a=3319

 z dnia 30.11.2012 o niezałatwieniu sprawy w terminie i zawiadomieniu uzupełniającym, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski http://www.kowal.bip.net.pl/?a=3303

 z dnia 1.10.2012 o niezałatwieniu sprawy w terminie i zawiadomieniu uzupełniającym, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski  http://www.kowal.bip.net.pl/?a=3275

z dnia 1.08.2012 o niezałatwieniu sprawy w terminie i zawiadomieniu uzupełniającym, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski  http://www.kowal.bip.net.pl/?a=3139

z dnia 1.06.2012 o niezałatwieniu sprawy w terminie i zawiadomieniu uzupełniającym, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski  http://www.kowal.bip.net.pl/?a=3062

z dnia 3.04.2012 o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia, w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski  http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2974

z dnia 3.02.2012 o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia, w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski . http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2930

z dnia 5.12.2011 o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia, w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski  http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2899

z dnia 5.10.2011 o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia, w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski  http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2781

z dnia 5.08.2011 o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia, w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2696

z dnia 7.06.2011 o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia, w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski  http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2603

z dnia 7.04.2011  o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia, w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski  http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2579

z dnia 17.03.2011 o zawiadomieniu uzupełniajacym http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2519

z dnia 16.03.2011 o uzupełnieniu wniosku  http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2539

z dnia 14.03.2011  O przedłużeniu terminu uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PPHU Master Wojciech Wujkowski   http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2518 

z dnia 3.03.2011  o wezwaniu do uzupełnień i zwłoce w załatwieniu w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski  http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2510

 

 

Z dnia

Nazwa

Adres strony www

15.02.2011

Obwieszczenie o uchyleniu decyzji środowiskowej w sprawie PPHU MASTER Wojciech Wujkowski

 

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2459

9.12.2010

Informacja o odwołaniu od decyzji środowiskowej Burmistrza Miasta Kowal OŚB.7632-3/09/2010

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2421

 

09.12.2010

Postanowienie Burmistrza w sprawie sprostowania oczywistej omyłki i błędu pisarskiego w decyzji środowiskowej OŚB.7632-3/09/2010

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2420

 

29.11.2010

Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2394

 

5.11.2010

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2385

 

29.10.2010

Informacja o odwołaniu od decyzji Burmistrza

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2373

 

28.10.2010

Obwieszczenie o uchyleniu decyzji środowiskowej w sprawie PPHU MASTER Wojciech Wujkowski

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2499

 

18.08.2010

Informacja o odwołaniu od decyzji Burmistrza Miasta Kowal

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2291

 

26.07.2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2280

 

02.07.2010

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2230

 

29.06.2010

Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu postanowienia z dnia 29.06.2010r w sprawie podtępowania srodowiskowego PPHU Master Wojciech Wujkowski

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2498

 

25.06.2010

Protokół z rozprawy z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie decyzji środowiskowej dla PHU MASTER

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2226

 

16.06.2010

Obwieszczenie informujące o zmianie przeznaczenia obiektu budowlanego w związku z uruchomieniem dziłalności gospodarczej polegającej na odzyskiwaniu odpadów z tworzyw sztucznych na terenie dz. 980/30 przy ul. Kołłątaja

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2225

 

10.06.2010

Obwieszczenie informujące o kolejnym terminie rozprawy otwartej dla społeczeństwa

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2223

 

09.06.2010

Protokół z rozprawy administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgady na realizację przedsięwzięcia

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2224

 

18.05.2010

Obwieszczenie informujące o zmianie terminu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2204

 

27.04.2010

Obwieszczenie informujące o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w dniu 26 maja 2010 r. o godzinie 10,00

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2500

 

20.04.2010

Obwieszczenie informujące o wydaniu Postanowienia Samorzadowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku odnośnie zażalenia pełnomocnika inewstora

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2192

 

03.03.2010

Ogłoszenie informujące o wpłynięciu zażalenia pełnomocnika inwestora na postanowienie Burmistrza Miasta Kowal

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2084

 

12.02.2010

Postanowienie o obowiązku  sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2077

 

19.01.2010

Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu środowiskowym dla PPHU Master Wojciech Wujkowski – uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2064

 

14.12.2009

Obwieszczennie informujące o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie przeznaczenia obiektu budowlanego

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2007

 

10.11.2009

Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia polegającego na zmianie przeznaczenia obiektu budowlanego

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=2001

 

30.09.2009

Obwieszczenie informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie przeznaczenia obiektu budownlanego

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=1976

 

01.09.2009

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie przeznacznia obiektu budowlanego

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=1916

 

21.04.2009

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=1788

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wraz z uzupełnieniami

http://www.kowal.bip.net.pl/?a=1949

 

 

 

 

 

 

 

    


Informację wytworzył: Paweł Lewandowski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Paweł Lewandowski, Data wprowadzenia: 2011-02-14 18:05:29, Zatwierdził do publikacji: Paweł Lewandowski, Data publikacji 2011-02-14 18:20:24, Ostatnia zmiana: 2014-06-06 14:26:21, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1377